This page in English
Laddar profil information

Om mig

Antagen doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom. Jag har arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) mellan åren 2003-2016. Började inom slutenvården på barnortopeden för att sedan fortsätta arbeta inom öppenvården på BUMM, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. Skrev en magisteruppsats inom ledarskap- och organisationsutveckling och antog därefter rollen som vårdutvecklare samt utbildningssamordnare på ALB staben fram till 2015, då jag återgick till BUMM som omvårdnadschef.

Utbildning

  • Forskarskolan i vårdvetenskap, september 2016 –       
  • Ledarskap och organisationsutveckling 2, magisterexamen i medical management, 2011 – 2012
  • Hälso- och sjukvård för barn och ungdom II, 2004 – 2005
  • Sjuksköterskeprogrammet, 2000 – 2003

Forskningsbeskrivning

Unga med astma - överföring från barn- till vuxensjukvård, hälsorelaterad livskvalitet och skolprestationer hos unga vuxna med astma.
Där det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om faktorer av betydelse för att stödja och förbättra vården av unga vuxna med astma under övergången från barn- till vuxensjukvård.

Forskningen baseras på data från den pågående epidemiologiska födelsekohorten ”BAMSE” (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie).

Ingår i Inger Kull´s forskargrupp.

 

 

Laddar publikationer

Karta