This page in English

Helena Nordenstedt

Forskarassistent

Besöksadress : Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, Hiss 1 (Vänster) 171 77 Stockholm
Postadress : Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9, Global Hälsa (IHCAR), 171 77 Stockholm
Leveransadress : Tomtebodavägen 18 B 171 65 Solna

Om mig

Forskarassistent

Utbildning

Helena Nordenstedt tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007. Samma år försvarade hon sin doktorsavhandling i kirurgi/epidemiologi om etiologi till gastroesofageal refluxsjukdom (halsbränna och sura uppstötningar) med Professor Jesper Lagergren som handledare. Efter AT tillbringade hon sex månader under 2009-2010 vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA som postdoktor under handledning av professor Hashem El-Serag.

Under 2012 arbetade hon som läkare på ett litet sjukhus i östra Kongo för Läkare utan gränser och ändrade därefter inriktning såväl kliniskt som forskningsmässigt. Hon arbetar för närvarande med Professor Anna Mia Ekström som forskarassistent i Global hälsa på Institutionen för folkhälsovetenskap. Tillsammans är de ansvariga för den valbara kursen i Global hälsa som ges två gånger per år vid KI. Sedan 2016 är hon specialist i internmedicin och arbetar halvtid kliniskt vid Medicinkliniken på Danderyds sjukhus.

Under oktober-november 2014 arbetade hon som läkare på en ebolaklinik i Liberia, och i augusti 2015 på en ebolaklinik i Guinea, båda gångerna för Läkare utan gränser.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Helenas avhandling behandlade riskfaktorer för gastroesofageal reflux. Efter disputationen gick hon över till att studera riskfaktorer för cancer i matstrupe, magsäck och lever, den sistnämnda i ett globalt perspektiv. Sedan 2013 studerar hon nu bl.a. ökningen av icke-smittsamma sjukdomar i låginkomstländer som Uganda, men också vad som påverkar inställningen till bistånd hos folk i givarländer. I och med det enorma ebolautbrottet i Västafrika är hon nu också involverad i flera forskningsprojekt om ebola.

Forskningsområde: Ebola (klinisk handläggning, epidemiologi, påverkan på övrig icke-ebolarelaterad sjukvård) Global hälsa, Kroniska sjukdomar i låginkomstländer, Inställning til hälsobistånd

Länkar

Publikationer

A meta-analysis of reflux genome-wide association studies in 6750 Northern Europeans from the general population
Bonfiglio F, Hysi Pg, Ek W, Karhunen V, Rivera Nv, Männikkö M, et al
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society 2017;29(2):-

Ebola Virus in Breast Milk in an Ebola Virus-Positive Mother with Twin Babies, Guinea, 2015
Nordenstedt H, Bah Ei, De La Vega Ma, Barry M, N'faly M, Barry M, et al
Emerging infectious diseases 2016;22(4):759-60

Electrolyte and Metabolic Disturbances in Ebola Patients during a Clinical Trial, Guinea, 2015
Van Griensven J, Bah Ei, Haba N, Delamou A, Camara Bs, Olivier Kj, et al
Emerging infectious diseases 2016;22(12):-

FGM in the time of Ebola-carpe opportunitatem
Bjalkander O, Nordenstedt H, Brolin K, Ekstrom Am
LANCET GLOBAL HEALTH 2016;4(7):E447-E448

FGM in the time of Ebola-carpe opportunitatem
Bjälkander O, Nordenstedt H, Brolin K, Ekström Am
The Lancet. Global health 2016;4(7):e447-8

Gastroesophageal Reflux and Sleep Disturbances: A Bidirectional Association in a Population-Based Cohort Study, The HUNT Study
Lindam A, Ness-jensen E, Jansson C, Nordenstedt H, Åkerstedt T, Hveem K, et al
Sleep 2016;39(7):1421-7

The Impact of the West Africa Ebola Outbreak on Obstetric Health Care in Sierra Leone
Brolin Ribacke Kj, Van Duinen Aj, Nordenstedt H, Höijer J, Molnes R, Froseth Tw, et al
PloS one 2016;11(2):e0150080-

[Challenges and opportunities for the next generation in global health]
Frielingsdorf H, Bushayija E, Nordström A, Nyberg F, Rosling H, Von Schreeb J, et al
Lakartidningen 2014;111(46):2012-3

International comparisons of acute myocardial infarction
Ejerhed J, Nordenstedt H, Laska Ac
Lancet (London, England) 2014;384(9940):303-4

Germline genetic contributions to risk for esophageal adenocarcinoma, Barrett's esophagus, and gastroesophageal reflux
Ek We, Levine Dm, D'amato M, Pedersen Nl, Magnusson Pk, Bresso F, et al
Journal of the National Cancer Institute 2013;105(22):1711-8

Helicobacter pylori-negative gastritis: prevalence and risk factors
Nordenstedt H, Graham Dy, Kramer Jr, Rugge M, Verstovsek G, Fitzgerald S, et al
The American journal of gastroenterology 2013;108(1):65-71

A population-based study of gastroesophageal reflux disease and sleep problems in elderly twins
Lindam A, Jansson C, Nordenstedt H, Pedersen Nl, Lagergren J
PloS one 2012;7(10):e48602-

Expression of Androgen Receptors in Barrett Esophagus
Nordenstedt H, Younes M, El-serag Hb
JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY 2012;46(3):251-2

Gallstones and cholecystectomy in relation to risk of intra- and extrahepatic cholangiocarcinoma
Nordenstedt H, Mattsson F, El-serag H, Lagergren J
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2012;106(5):1011-5

Physical activity, obesity and gastroesophageal reflux disease in the general population
Djärv T, Wikman A, Nordenstedt H, Johar A, Lagergren J, Lagergren P
World journal of gastroenterology 2012;18(28):3710-4

The association between Barrett's esophagus and Helicobacter pylori infection: a meta-analysis
Fischbach La, Nordenstedt H, Kramer Jr, Gandhi S, Dick-onuoha S, Lewis A, et al
Helicobacter 2012;17(3):163-75

Twelve tips for conducting a postgraduate course on study design and study protocol writing for the medical profession
Ljung R, Jansson C, Nordenstedt H, Martin L, Lagergren P, Lagergren J
MEDICAL TEACHER 2012;34(1):25-9

Increased risk of hepatocellular carcinoma after cholecystectomy
Lagergren J, Mattsson F, El-serag H, Nordenstedt H
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;105(1):154-6

Oesophageal adenocarcinoma: The new epidemic in men?
Rutegard M, Lagergren P, Nordenstedt H, Lagergren J
MATURITAS 2011;69(3):244-8

The influence of age, sex, and race on the incidence of esophageal cancer in the United States (1992--2006)
Nordenstedt H, El-serag H
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2011;46(5):597-602

Sex-specific exposure prevalence of established risk factors for oesophageal adenocarcinoma
Rutegard M, Nordenstedt H, Lu Y, Lagergren J, Lagergren P
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2010;103(5):735-40

The changing pattern of epidemiology in hepatocellular carcinoma
Nordenstedt H, White Dl, El-serag Hb
Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver 2010;42 Suppl 3():S206-14

A Population-Based Study Showing an Association Between Gastroesophageal Reflux Disease and Sleep Problems
Jansson C, Nordenstedt H, Wallander Ma, Johansson S, Johnsen R, Hveem K, et al
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2009;7(9):960-5

Environmental factors in the etiology of gastroesophageal reflux disease
Nordenstedt H, Lagergren J
Expert review of gastroenterology & hepatology 2008;2(1):93-103

Postmenopausal hormone therapy as a risk factor for gastroesophageal reflux symptoms among female twins
Nordenstedt H, Zheng Zl, Cameron Aj, Ye Wm, Pedersen Nl, Lagergren J
GASTROENTEROLOGY 2008;134(4):921-8

Severe symptoms of gastro-oesophageal reflux disease are associated with cardiovascular disease and other gastrointestinal symptoms, but not diabetes: a population-based study
Jansson C, Nordenstedt H, Wallander Ma, Johansson S, Johnsen R, Hveem K, et al
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 2008;27(1):58-65

Helicobacter pylori infection and gastroesophageal reflux in a population-based study (The HUNT study)
Nordenstedt H, Nilsson M, Johnsen R, Lagergren J, Hveem K
HELICOBACTER 2007;12(1):16-22

Lifestyle factors and risk for symptomatic gastroesophageal reflux in monozygotic twins
Zheng Zl, Nordenstedt H, Pedersen Nl, Lagergren J, Ye Wm
GASTROENTEROLOGY 2007;132(1):87-95

Relation between gastroesophageal reflux symptoms and socioeconomic factors: A population-based study (the HUNT study)
Jansson C, Nordenstedt H, Johansson S, Wallander Ma, Johnsen R, Hveem K, et al
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2007;5(9):1029-34

Severe gastro-oesophageal reflux symptoms in relation to anxiety, depression and coping in a population-based study
Jansson C, Nordenstedt H, Wallander Ma, Johansson S, Johnsen R, Hveem K, et al
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 2007;26(5):683-91

The relation between gastroesophageal reflux and respiratory symptoms in a population-based study - The Nord-Trondelag Health Survey
Nordenstedt H, Nilsson M, Johansson S, Wallander Ma, Johnsen R, Hveem K, et al
CHEST 2006;129(4):1051-6

Visa alla publikationer

Karta

Filmer

 

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/hon-arbetade-med-ebolasmittade-i-liberia-3202463