This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand för professor Kamila Czene. I övrigt är jag ST-läkare på röntgenkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Mitt doktorandarbete har titeln "Mammografiska och genetiska riskfaktorer för intervallbröstcancer".

Utbildning

  • Läkarexamen från Karolinska Institutet
  • Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att identifiera mammografiska och genetiska riskfaktorer för intervallbröstcancer. Intervallcancer benämns en tumör som inte upptäcks vid screening trots att kvinnan deltar i screeningprogrammet. Istället upptäcker kvinnan ofta själv en knöl i bröstet mellan screeningtillfällena. Detta screening-misslyckande drabbar 20-25 procent av alla som deltar i bröstcancerscreening. Intervallcancer har en ökad dödlighet jämfört med screeningupptäckt cancer. 

Mitt långsiktiga mål är att minska dödligheten genom att förbättra screeningen av högriskindivider så att antalet intervallcancrar minimeras. Jag använder mig av nya tekniker och angreppssätt för statistisk bildanalys av tidigare mammografibilder för att finna riskfaktorer i såväl egenskaper i närmast föregående mammografi som intraindividuella förändringar över tiden. Bildanalysinformationen kommer också att kombineras med kvinnans individuella genetiska profil för att utröna om precisionen i riskbedömningen därigenom ökar. Våra nya upptäckter kommer att läggas ihop med existerande kunskap för att ta fram en ny riskmodell för intervallcancer. Denna kommer att testas i den s.k. KARMA-cohorten vilket är den mest välkarakteriserade prospektiva bröstcancercohorten som finns, och som omfattar cirka 70.000 kvinnor med utförliga frågeformulär, medicinska registerdata, digitala mammografibilder och vävnadsprover.

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Forskar ST, Stockholms Läns Landsting

Laddar publikationer

Karta