Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

This page in English

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser såväl grundforskning som kliniskt inriktad forskning.

Nuvarande utlysning pågår 22 februari – 22 mars 2016.

Styrelsen för forskning utlyser anställningar på tre olika nivåer:

 • forskarassistent (fyra år)
 • forskare (två år, förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)
 • ​anställning som forskare (fem år)

De sökande bedöms i konkurrens och de mest meriterade kandidaterna kommer att erbjudas medel för anställning. Anställningarna som forskarassistent respektive forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent) är tidsbegränsade anställningar medan anställningen som forskare är en tillsvidareanställning med finansiering för fem år. 

Forskarassistent

 • 1 miljon kronor per år i fyra år, upp till åtta anställningar.
 • Anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning (anställning för meritering) och ska omfatta högst fyra år.
 • Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter beslut. Anställning och lönesättning görs av mottagande institution.
 • Annons: Upp till åtta anställningar som forskarassistent i medicinsk vetenskap
   

Forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

Forskare

 • 1,2 miljoner kronor per år i fem år, upp till 6 anställningar.
 • Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning och utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter beslut. Anställning och lönesättning görs av mottagande institution. 
 • Annons: Upp till sex anställningar som forskare i medicinsk vetenskap
   

Länkar

Karriär