Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

This page in English

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser såväl grundforskning som kliniskt inriktad forskning.

Ansökningsperiod:  20 februari - 20 mars 2017.

Aktuellt (uppdateras löpande)

Utvalda sökande har inbjudits till intervju.
Totalt antal sökande:
Forskarassistent - 169
Forskare 2 år - 26
Forskare 5 år - 96

Intervjuer för forskarassistent sker  9 - 10 oktober 2017, och för forskare (5 år) 23 - 24 oktober 2017.

Styrelsen för forskning utlyser anställningar på tre olika nivåer:

 • forskarassistent (fyra år)
 • forskare (två år, förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)
 • forskare (fem år)

De sökande bedöms i konkurrens och de mest meriterade kandidaterna kommer att erbjudas medel för anställning. Anställningen som forskarassistent är tidsbegränsad anställning medan anställningarna som forskare är tillsvidareanställningar med finansiering för två respektive fem år. 

Forskarassistent

 • 1 miljon kronor per år i fyra år, upp till åtta anställningar.
 • Anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning (anställning för meritering) och ska omfatta högst fyra år.
 • Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter beslut. Anställning och lönesättning görs av mottagande institution.
 • Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande från andra universitet som beviljats en ny anställning som forskarassistent genom utlysningen. Med sökande från andra universitet avses personer som inte har anställning eller verksamhet vid Karolinska Institutet vid ansökningstidens utgång. Bidraget är ett engångsbelopp på 750 000 SEK. 

Annons: Upp till åtta anställningar som forskarassistent i medicinsk vetenskap

Se mer information om anställning som Forskarassistent
 

Forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

 • 1 miljon kronor per år i två år, upp till åtta anställningar.
 • Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning som ska påbörjas senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställning och lönesättning görs av mottagande institution.

Annons: Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

Se mer information om anställning som Forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

Forskare

 • 1,2 miljoner kronor per år i fem år, upp till åtta anställningar.
 • Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning och utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter beslut. Anställning och lönesättning görs av mottagande institution. 

Annons: Upp till åtta anställningar som forskare i medicinsk vetenskap

Se mer information om anställning som Forskare i medicinsk vetenskap

Har du frågor om utlysningen?

Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se

Länkar

Karriär