Etikpriset

This page in English

Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet. Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder bland medarbetarna.

Pristagare 2015 - Lena Marions

Lena Marions, universitetslektor och docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, och studierektor för läkarstudenterna termin 10 under kursen i reproduktion och utveckling.

Lena Marions får priset för att hon på ett föredömligt sätt integrerat ämnet medicinsk etik i undervisningen i klinisk verksamhet. Det gäller framförallt integreringen av ämnet medicinsk etik med ämnen som prenatal diagnostik och klinisk genetik men också inom gynekologin som sådan. Den integrerade undervisningen fungerar som en förebild för hur undervisningen i medicinsk etik kan genomföras.

Lena Marions har också visat prov på civilkurage i samband med förskrivning av preventivmedel och i detta sammanhang försvarat unga kvinnors rättigheter utan inblandning av andra aktörer.

Tidigare pristagare

För tidigare pristagare, se KI:s internwebb.

Pris