This page in English

Utbildning vid institutionen NVS

Ungefär en tredjedel av Karolinska Institutets studenter på grund- och avancerad nivå genomför sin utbildning vid NVS. Morgondagens vårdpersonal, forskare och lärare utbildas i en miljö med specialistsjukvård och internationellt erkänd forskning.