This page in English

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap - NFV

Inom forskarskolan bedrivs forskning som är av betydelse för enskilda individer, samhället som helhet samt vårdens ledning och organisation.