Kontakta NVS

This page in English

Välkommen till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lokalmässigt finns sektionerna utspridda på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Socialt arbete), i Novumhuset (Klinisk geriatrik, Translationell Alzheimer neurobiologi, Neurogeriatrik, Neurodegeneration, Tillämpad neuroendokrinologi) och Alfred Nobels Allé 12 (Allmänmedicin) samt Alfred Nobels Allé 23 (central ledningsadministration, Omvårdnad, Arbetsterapi, Fysioterapi) och på Gävlegatan 16 i centrala Stockholm (sektionen för Aging Research Center).

Klicka för bild över institutionens geografiska spridning (pdf-fil).

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har nu institutionsledningen infört en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen.

Ekonomiärenden

Kontakta NVS ekonomiavdelning via E-postadressen ekonomi@nvs.ki.se

Registrator vid NVS

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring använd gärna E-postadressen registrator@nvs.ki.se

Fakturaadress

För att en faktura ska nå rätt person på institutionen måste en personlig referens anges på fakturan.

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Referens: ZZH1 ... (plats för personlig referens)

Karolinska Institutets organisationsnummer: 202100-2973  

Adresser till instititionsledningen

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Flemingsberg

Faxnummer: 08-524 868 09

Ledning