Forskning inom socialt arbete

This page in English

Den forskning som bedrivs vid sektionen har en tvärvetenskaplig inriktning och formas i samarbete med forskare inom olika nätverk, inom och utom Karolinska Institutet.

Sektionen har en forskargrupp – Sociala och psykosociala aspekter i vården – med flera inriktningar.

Forskningen handlar om sociala och psykosociala aspekter på sjukdomars uppkomst, behandling och konsekvenser, samt på processer i vården. En inriktning är ”sexuell hälsa, rehabilitering och välbefinnande” som leds av adjungerad professor Kerstin Fugl-Meyer. Forskning på ”sjukdomsupplevelse och livssituation för barn och ungdom samt psykosociala arbetsmetoder för barn och deras familjer” leds av docent Ulla Forinder

Sektionen är representerad i  "Nätverk för socionomer som forskar inom hälso- och sjukvård" och också i det internationella nätverket "Social work in health and mental health".

Avhandlingar

Sektionens medarbetares forskning har de senaste åren resulterat i flera avhandlingar. 

Linda Gyllström Krekulas "Shining a Light on Organ Donation after Death – on various aspects influencing organ donation" 2015-08-31 

Lena Anmyr "Life circumstances of children and adolescents after cochlear implantation" 2014-04-07

Maria Flink " Patients' position in care transitions : an analysis of patient participation and patient-centeredness" 2014-01-31

Marie Nilsson " Psychosocial situation and work after breast cancer surgery - women's experiences" 2013-02-22

Berit Björkman " Amputees' experience and descriptions of phantom phenomena : a qualitative study" 2012-06-08

Liisa Hammar " Från tonårstjej till ung kvinna" 2010-05-21

Ann-Sofie Åsander " HIV-infected African parents living in Stockholm, Sweden : Social networks, disclosure, parenthood, and knowledge about HIV-transmission" 2010-02-11

Aina Johnsson " The rehabilitation process after breast cancer diagnosis : Factors of importance for return to work" 2008-11-14

Lisa Sand " Existential challenges and coping in palliative cancer care : Experiences of patients and family members" 2008-09-15

Socialt arbeteVårdvetenskap