Medical Case Centre

Vårt uppdrag på Karolinska Institutet är att bidra till god utbildningskvalitet genom att främja införandet och användandet av interaktiv pedagogik i våra utbildningsprogram. Vi arbetar i huvudsak inom tre områden; direkt lärarstöd, ledarstöd för pedagogiska ledare samt genom utveckling av fysisk lärandemiljö

Medical Case Centre hjälper program eller olika delkurser med att införa och implementera interaktiv pedagogik. Projekt kan vara av större eller mindre storlek och vi kan erbjuda utvärderingar och/eller uppföljningsstudier av införda förändringar.