Uppmärksammad studie om p-piller

 

I en uppmärksammad studie, publicerad i the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism visar Niklas Zethraeus (LIME) med flera, att p-piller inte påverkar ett sammanfattande mått på sexualitet men att vissa dimensioner (lust, upphetsning och tillfredställelse) kan påverkas negativt. 

Denna studie är en av flera i ett större pågående forskningprojekt där forskare från KI och Handelshögskolan studerar hur p-piller påverkar kvinnors hälsa och beteenden. Effekten av p-piller studerades i en dubbelblind randomiserad studie där 340 kvinnor antingen behandlades med p-piller eller placebo under 3 månader. "Trots att p-piller funnits på marknaden i mer än 50 år vet vi idag förvånansvärt lite om p-pillrets ev effekter på kvinnors hälsa och beteenden. Syftet med projekt är att bidra med ökad kunskap om detta, säger Niklas Zethraeus"

Övriga medverkande forskare i projektet är Angelica Lindén Hirschberg (KI), Liselott Blomberg (KS), Bo von Schoultz (KI), Eva Ranehill  (University of Zurich), Anna Dreber och Magnus Johannesson (Handelshögskolan) och Fernand Labrie (Laval University).

Läs mer...

Länkar