• Södersjukhuset
    Södersjukhuset passerar 1000 inkluderade patienter!

    Aldrig tidigare i SÖS historia har det tagits med så många patienter i en klinisk studie. Syftet är att belysa syrgasens roll i behandling av akut hjärtinfarkt.