DAISY-projektet

This page in English

Descriptive register study to Asses the treatment reality of type 2 diabetes patients In Sweden

Thomas Nyström och David Nathanson diabetesforskare vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset deltar i DAISY-projektet, ett samarbete mellan ett antal kliniskt verksamma diabetesforskare och Astra Zeneca.

Gruppen bedriver epidemiologisk forskning som belyser typ 2 diabetessjukdomens utbredning och skadliga följder, med huvudfokus på hjärt-kärlsjukdom och samhällskostnad.

De bedriver även, med moderna epidemiologiska metoder, studier som värderar olika antihyperglykemiska preparats effekter på uppkomst av kardiovaskulär sjukdom och risk för hypoglykemi. I de studier som hittills publicerats har data från läkemedelsregistret, Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregistret används.

Projektets medlemmar har presenterat sitt arbete vid flera internationella  kongresser, bland andra American Diabetes Association (ADA) och European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Två studier har publicerats och ytterligare studier befinner sig i nuläget i analys - och manusskrivningsfas.

 

Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006–2013
Anna Norhammar, Johan Bodegård, Thomas Nyström, Marcus Thuresson, Jan W. Eriksson, David Nathanson
Diabetologia, May 2016

Sulphonylurea compared to DPP-4 inhibitors in combination with metformin carries increased risk of severe hypoglycemia, cardiovascular events, and all-cause mortality
Jan W. Erikssona, Johan Bodegard, David Nathanson, Marcus Thuresson, Thomas Nyström, Anna Norhammar
Diabets Research and Clinical Practice , Volume 117, July 2016, Pages 39–47

Länkar

DiabetesHjärt-kärlsjukdomar