Om Centrum för Allergiforskning

This page in English

Flicka med kattCentrum för Allergiforskning (CfA) är ett excellenscentrum inom Karolinska Institutet (KI) med uppdrag att utveckla och stödja allergiforskning på både regional och nationell nivå. Det långsiktiga målet är att förbättra livskvaliteten för barn och vuxna med allergier och annan överkänslighet.

Vår vision är att alla barn och vuxna ska kunna leva ett friskt liv utan symtom av astma eller allergi.

Allergi innefattar ett brett spektrum av sjukdomar som faller under flera medicinska discipliner. Endast genom samarbete mellan olika discipliner, och genom att stödja forskning hela vägen från molekyl till människa, kan vi leverera nya behandlingar mot och nya diagnostiska metoder för allergi. Vår styrka är att vi har ett nätverk av framstående forskare med etablerade samarbeten och att vi sätter patienten i fokus när det gäller forskning. Vid CfA arbetar vi för att stödja samarbete mellan enskilda forskaregrupper och för att främja klinisk forskning inom primär- och specialistvård. Vi jobbar även med kunskapsspridning mot allmänheten och beslutsfattare, för att ta ett samlat grepp mot en friskare vardag för alla allergiker.

CfA, en översikt 

Uppdrag: Initiera och stödja forskning för att öka kunskapen om orsakerna till allergiska sjukdomar och därmed förbättra vård, behandling och prevention av astma, allergi och annan överkänslighet. 

Bakgrund: CfA bildades år 1999 då KI vunnit Vårdalstiftelsens utlysning om stöd till ett nationellt allergicentrum. Verksamheten har utvecklats från i begynnelsen en doktorandskola och ett antal nätverk inom primärvårdsforskning till att idag utgöra ett omfattande nätverk för såväl translationell forskning som annan verksamhet inom allergologin och allergiforskningen.  

Aktiva forskargrupper: ca. 25 (klicka här för att se vilka som ingår)

Antal personer i nätverket: ca. 250

Antal institutioner på KI som deltar i CfA: 11 (av 22)

Forskningsdiscipliner: allergologi, molekylärbiologi, biokemi, epidemiologi, biostatistik, fysiologi, farmakologi, immunologi, neurologi, lungmedicin, öron-näsa-hals, dermatologi, pediatrik, omvårdnad, psykologi, IT med flera. 

Organisation

CfA drivs av föreståndare Professor Sven-Erik Dahlén och föreståndare för klinisk forskning Professor Gunilla Hedlin. CfA förvaltas av Institutet för Miljömedicin (IMM) och har sitt administrationscentrum på Retzius laboratoriet, KI Campus Solna. 

CfA Styrgrupp

Styrgruppen vid CfA leds av ordförande Professor Carl-Johan Sundberg och har i uppgift är att följa upp verksamheten och se till att den bedrivs i enlighet med CfAs uppdrag, för att bistå i beslutsfattandet och för att stödja och ge råd till föreståndarna i sitt arbete. Styrelsen träffas fem gånger per år. Styrgruppen är tillsatt av Styrelsen för forskning vid KI, och inkluderar företrädare från SLL, KI och patientorganisationen. Ledamöterna är valda med en bred förankring i olika verksamheter relevanta för CfAs arbete.

Styrgruppen består av:

 • Professor Carl-Johan Sundberg, KI, ordförande
 • Professor Kai-Håkon Carlsen, Oslo Universitet
 • Professor em Sabina Rak, Göteborgs Universitet
 • Docent Anders Ekblom, Stockholm
 • Kanslichef Ulf Brändström, Stockholm (Astma och Allergiförbundet)
 • Chefsläkare Anna Nergårdh, SLL HSN
 • Docent Erik Melén, KI (Junior Faculty)
 • Doktorand Katarina Lyberg, KI

CfA Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av CfAs föreståndare, personal och övriga CfA-forskare, som representerar de olika forskningsområden, och bistår i CfAs övergripande arbete. 

Ledningsgruppen består av:

 • Sven-Erik Dahlén, föreståndare
 • Gunilla Hedlin, föreståndare klinisk forskning
 • Catarina Almqvist Malmros
 • Mats Holmström
 • Ingvar Krakau
 • Gunnar Nilsson
 • Björn Nordlund
 • Jennifer Protudjer
 • Cilla Söderhäll
 • Roelinde Middelveld, projektledare CfA

Personal

Professor

Sven-Erik Dahlen

Telefon: 08-524 872 03
Enhet: Experimentell astma och allergiforskning
E-post: Sven-Erik.Dahlen@ki.se

Gunilla Hedlin, föreståndare klinisk forskning Centrum för Allergiforskning
Gunilla Hedlin
Föreståndare klinisk forskning & Professor
Gunilla.Hedlin@ki.se
 

Projektledare

Roelinde Middelveld

Telefon: 08-524 874 15
Enhet: Experimentell astma och allergiforskning
E-post: Roelinde.Middelveld@ki.se

 
   

 

 

Besöks- och leveransadress: Retziuslaboratoriet plan 3 A1, Scheeles väg 1, 171 65 Solna

Postadress: Centrum för Allergiforskning, Box 287, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress: Karolinska Fakturor, Box 104 35 Stockholm, 104 35 Stockholm

e-post: cfa@imm.ki.se

Vid allmänna frågor om CfA och dess verksamhet, kan du även nå oss på telefon:

Roelinde Middelveld, 070-2497822

Är du patient och behöver rådgivning för din sjukdom, kan vi tyvärr inte hjälpa dig och rekommenderar att du vänder dig till din husläkare eller till patientorganisationen Astma och Allergiförbundet.

AllergiAstmaNätverk