KI Biobank

KI Biobank är en core facilitet på Karolinska Institutet som finns som stöd för forskare som driver forskningsstudier med provinsamlingar, både inom och utanför Karolinska Institutet. Vi hjälper till med insamling, hantering, lagring och spårbarhet på forskningsprov.

This page in English