BarnTumörBanken

En svensk nationell biobank för barntumörer

BarnTumörBankens uppdrag är att systematiskt samla in, lagra, analysera och distribuera material för forskning. Syftet är att öka förståelsen av sjukdoms mekanismer vid olika barntumörer samt därigenom bidra till att förbättra vård och behandling av barn som drabbas.

Neurala tumörer, hjärntumörer och neuroblastom, är en stor utmaning för barnonkologin i dag.

Med målsättningen att främja forskning i området, har Barncancerfonden och dess neurala nätverk NBCNS  initierat en svensk nationell biobank för neurala tumörer.

Projektet genomförs i samarbete med VCTB (vårdplaneringsgruppen för barn med hjärntumörer), VSTB (vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn) och de sex universitetscentra (Stockholm, Uppsala, Lund, Linköping, Göteborg och Umeå) som ansvarar för omhändertagandet av barn med hjärntumörer och neuroblastom.

Enligt en nationell överenskommelse är biobanken belägen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Barntumörbanken utvidgas under 2014-2015 till att inkludera alla former av solida barntumörer i den nationella samlingen.

Populationsbaserad samling

Efter att diagnostiskt tumörmaterial säkrats lokalt, skickas resterande bortopererad tumörvävnad till den nationella BarnTumörBanken. Patient/föräldrasamtycke krävs för insamling och biobankning av varje patientprov.

Biobanksamlingen innehåller hjärntumörprover och blod, samt i vissa fall cerebrospinalvätska, liksom isolerade frysta celler från tumörbiopsier. Den histopatologiska diagnosen av varje tumörprov konfirmeras genom central granskning och proverna analyseras på molekylär nivå. En heltäckande, nationell provsamling kommer att bli av stort värde för den medicinska forskningen om hjärntumörer.

Forskning

BarnTumörBankens forskningsetiska tillstånd möjliggör genetiska, proteomiska och epidemiologiska studier samt stamcellsforskning. Alla nya forskningsprojekt som inleds ska vara godkända av etikprövningsnämnd samt av BarnTumörBankens vetenskapliga råd.

En länk till kliniska VCTB och VSTB registren kommer att finnas för varje fall, som information om att tumörbiopsier finns i BarnTumörBanken.

Länkar

BiobankCancer och onkologiGenetikGenomik