Peter Fransson´s forskargrupp

This page in English

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur

I fokus för vår forskning ligger kartläggningen av hjärnans "connectome", d.v.s. att ta fram en karta över hjärnans funktionella och strukturella nätverk på makro-nivå. För att studera hur hjärnans olika nätverk är uppbyggda och hur de interagerar för att lösa kognitiva uppgifter så använder vi oss av strukturell (diffusions-viktad MRI), funktionell (resting-state fMRI) magnetkameraavbildning samt EEG mätningar av hjärnan. Vi undersöker betydelsen av hjärnans spontana oscillationer och fluktuationer i hjärnans vilotillstånd, så kallade resting-state networks, och hur dessa nätverk relaterar till individuell variabilitet i medvetandegrad, påverkan på beteende och vid sjukdom.

I samarbete med kliniskt verksamma forskare på Karolinska Sjukhuset så använder vi en nätverks-baserad analys-strategi för att studera effekterna av hjärntrauma, förändringar i hjärnans funktionssätt under våra första levnadsår samt hur avvikelser i hjärnans strukturella och funktionella mognad kan relateras till ADHD och autism.

I samarbete med neonatalgruppen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus så var vi först i världen med att beskriva förekomsten av resting-state nätverk i den nyfödda hjärnan.

Forskningsprojekt

  • Traumatic brain injury and intrinsic connectivity
  • Cortical development measured using rs-fmri and EEG
  • Behaviour and large-scale cortical connectivity
  • Neurodevelopmental disorders and the human connectome

Utvalda publikationer

The mean-variance relationship reveals two possible strategies for dynamic brain connectivity analysis in fMRI.
Thompson W, Fransson P
Front Hum Neurosci 2015 ;9():398

The frequency dimension of fMRI dynamic connectivity: Network connectivity, functional hubs and integration in the resting brain.
Thompson W, Fransson P
Neuroimage 2015 Nov;121():227-42

Fibromyalgia is associated with decreased connectivity between pain- and sensorimotor brain areas.
Flodin P, Martinsen S, Löfgren M, Bileviciute-Ljungar I, Kosek E, Fransson P
Brain Connect 2014 Oct;4(8):587-94

Effects of L-dopa and oxazepam on resting-state functional magnetic resonance imaging connectivity: a randomized, cross-sectional placebo study.
Flodin P, Gospic K, Petrovic P, Fransson P
Brain Connect 2012 ;2(5):246-53

Early development of spatial patterns of power-law frequency scaling in FMRI resting-state and EEG data in the newborn brain.
Fransson P, Metsäranta M, Blennow M, Åden U, Lagercrantz H, Vanhatalo S
Cereb. Cortex 2013 Mar;23(3):638-46

Gruppmedlemmar

Peter FranssonForskargruppsledare, Professor
William ThompsonDoktorand

Klinisk neurovetenskapNeurofysiologi