Forskargruppsledare A-Ö

This page in English
Forskare Forskningsområde
Kristina Alexanderson Försäkringsmedicin
Gerhard Andersson Psykoterapiforskning
John Axelsson Sömn, kognition och hälsa
Anne H. Berman Innovativ behandlingsteknologi för alkohol- och drogproblem
Andreas Birgegård Ätstörningar
Rune Brautaset Fysiologisk optik
Lou Brundin Stamceller och inflammation
Tomas Ekström Medicinsk epigenetik
Pia Enebrink Evidensbaserade insatser: prevention, behandling, implementering
Lars Farde PET
Olof Flodmark Neuroradiologi
Lena Flyckt Forskarteamet för klinisk och translationell psykosforskning
Anna Fogdell-Hahn Klinisk immunologi
Johan Franck Behandling av beroende
Peter Fransson Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur
Ata Ghaderi Klinisk psykologi
Johanna Gripenberg STAD
Hans Grönlund Terapeutisk immundesign
Clara Gumpert Mental ohälsa och antisocial utveckling
Petter Gustavsson Individuella differenser, transitioner och hälsa
Christer Halldin PET
Robert Harris Immunoterapi
Lars Hyllienmark Klinisk neurofysiologi
Erik Hedman Klinisk psykologi: behandling och bedömning av ångest
Agneta Herlitz Indivuella skillnader i kognition
Jan Hillert MS: Neurogenetik
Staffan Holmin Neuroradiologi
Martin Ingvar Kognitiv neurofysiologi
Maja Jagodic Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation
Jussi Jokinen Riskbedömningar och prevention i klinisk psykiatri
Yvonne Juhlin Klinisk ätstörningsforskning
Erik Jönsson Psykiatrisk genetik
Eva Kosek Smärtmekanismer och behandling
Marianne Kristiansson Forensisk/Social neurovetenskap, riskbeteende och lagstiftning
Maria Kugelberg Katarakt
Anders Kvanta Retina, ögon onkologi
Håkan Källmén STAD
Mikael Landén Tvärdisciplinär klinisk psykiatri
Mats Lekander Psykoneuroimmunologi
Nils Lindefors Psykiatrisk behandlingsforskning
Brjánn Ljótsson Psykologisk behandling
Tobias Lundgren Kompetenscentrum för psykoterapi
Johan Lundström Multisensorisk neurovetenskap
Aleksander Mathé  
David Mataix-Cols Ångest, tvångssyndrom och relaterade tillstånd över alla åldrar
Bo Melin Kognitiv epidemiologi
Ellenor Mittendorfer-Rutz  
Per Montan Sjukdomar i ögats främre delar
Mussie Msghina fMRI
Peter Nordström Riskbedömningar och prevention i klinisk psykiatri
Claes Norring Klinisk ätstörningsforskning
Andreas Olsson Emotion och social inlärning
Mats J. Olsson Människans luktperception
Tomas Olsson MS: klinisk och experimentell neuroimmunologi
Fredrik Piehl MS: Inflammation och neurodegeneration vid neurotrauma
Mats Ramstedt Alkohol- och drogepidemiologi
Christian Rück Ångest, tvång och genetik
Bo Runeson Suicidförsök och suicid
Stefan Seregard Retina, ögon onkologi
Eva Serlachius Barn och ungdomspsykiatri
Stefan Skare Neuroradiologi - MR fysik
Sharon Stone-Elander Kognitiv neurofysiologi - medicinsk radiokemi
Pia Svedberg  
Per Svenningsson Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar
Mikael A. Svensson Neurokirurgi
Lars Terenius Experimentell alkohol- och drogberoendeforskning
Jari Tiihonen Psykofarmakologi, schizofreni och drogmissbruk
Torbjörn Tomson Klinisk epilepsi
Lisa Thorell Kognitiva processer och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
Nils Gunnar Wahlgren Stroke
Vladana Vukojević Experimentell alkohol- och drogberoendeforskning
Jan Ygge Ögonrörelse
Torbjörn Åkerstedt Sömn och tröthet
FörsäkringsmedicinKlinisk neurovetenskapNeurologiPsykiatriPsykologiPsykoterapiRättspsykiatri