Utbildning - medicinsk bild, funktion och teknologi

Utbildning - medicinsk bild

Bild- och funktionsmedicin

Enheten ansvarar för grundutbildning av läkare i bild- och funktionsmedicin (radiologi) under termin 4 (Den sjuka människan 2 KS Huddinge) och termin 8 (Den sjuka människan 2 KS Huddinge). Föreläsningar och gruppundervisning sker också under ortopedi-, neurologi-, barn- och ÖNH-kurserna.

Medicinsk teknik

Enheten representerar en lång tradition (sedan 1960-talet) av utbildning i medicinsk teknik, främst för studenter på KTH. Idag medverkar vi i ett flertal utbildningar och kurser som berör medicin och teknik på KI, KTH och Södertörns högskola. Med KTH har vi en nära samverkan i utbildning av ingenjörer för medicinteknisk industri och sjukvård. Vi är alltid intresserade av projekt och frågeställningar som kan bearbetas i examensarbeten i utbildningarna (ingenjörer, ekonomer, medicinare).

Se utbildningsportal för mer information.

Medicinsk teknik medverkar också i sjukvårdssammanhang med kurser inom patientsäkerhetsarbete med focus på medicinteknisk säkerhet, fysiologisk mätteknik, diagnostisk precision för sensorer resp. bildbehandling.

Radiologi, medicinsk teknik och bildbehandling