SFO-V media and films

This is a short summary of where SFO-V has been given media coverage, among these films from seminars, interviews and article in press and podcasts. All in Swedish.

 

2019-06-22 SFO-V direktören Christina Opava har blivit intervjuad av Expressen och ger oss tips på hur man lindrar ledbesvär utan medicinering (endast för Expressens digitala prenumeranter).

2019-06-11 Hör SFO-V's styrgruppsledamot Carol Tishelman med flera berätta om hur människor vill ha det i livets slutskede i KI's podcast Medicinvetarna.

2019-05-07 Läs och hör om SFO-V Research Fellow Lena Rosenbergs syn på äldreboenden i SVT-Östnytt. Lena har även intervjuats angående samma tema i Rapport under maj månad.

2018-11-23 Så ska äldre trivas på framtidens boenden - Intervju med Lena Rosenberg, bl.a. SFO-V Fellow i Expressen

2018-08-13 EU-bidrag till Yvonne Wengström, NVS och styrgruppsmedlem SFO-V

2018-05-23 Cancerpatienter har svårt att få stöttning för fysisk träning på gym - Yvonne Wengström, Professor KI, styrgruppsmedlem SFO-V och Kate Bolam, postdoc KI och SFO-V Fellow

2018-05-23 Amerikansk satsning vill utradera cancer helt Sveriges Radio - Yvonne Wengström, Professor KI, styrgruppsmedlem SFO-V och Kate Bolam, postdoc KI och SFO-V Fellow

2018-04-28 Träning viktig under cancerbehandling, ”Resultaten överraskar oss” SVT Örebro - Yvonne Wengström, Professor Karolinska Institutet, styrgruppsmedlem SFO-V

2018-04-23 Forskningsprojekt ska fånga upp tankar om vård- och omsorgsmiljöerna på Mälarbacken - Projektet ”Stödjande vård- och omsorgsmiljöer i äldreomsorg” ingår i det nationella forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet

2018-03-20 "Vi måste nå dem som inte kommer självmant - Reumatikervärlden" - Christina Opava, Direktor SFO-V, Professor Karolinska Institutet

2018-03-19 Lättare att prata om döden, SVT Rapport - Forskningsprogrammet DöBra med Ida Goliath, SFO-V Fellow, under ledning av Carol Tishelman Karolinska Institutet

2018-03-19 "Vaccin" mot äldres ensamhet, Västerbottenkuriren"- Lena Borell, Karolinska Institutet och Ingeborg Nilsson, Umeå Universitet

 

 

A film about the future of care science from SFO-V's round-table conference in May of 2018

SJ
Content reviewer:
Marina Olsson
13-06-2022