Skip to main content

IMTAC Contact

Visiting address:
Cancercenter Karolinska R8:01
Karolinska Universititetssjukhuset Solna

Postal address:
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi
SE-171 76 Stockholm

Management

Director

Professor, senior

Rolf Kiessling

Enhet: Forskargrupp Kiessling, Rolf
E-post: Rolf.Kiessling@ki.se

Co-Director

Professor, adjungerad

Anders Österborg

E-post: Anders.Osterborg@ki.se

Group leaders

Professor

Petter Höglund

Telefon: 08-585 801 74
Enhet: Enheten för hematologi
E-post: Petter.Hoglund@ki.se

Professor

Klas Kärre

Telefon: 08-524 862 82
Enhet: Klas Kärre grupp
E-post: Klas.Karre@ki.se

Gruppchef

Andreas Lundqvist

Telefon: 08-517 768 59
Enhet: Forskargrupp Lundqvist, Andreas
E-post: Andreas.Lundqvist@ki.se

Professor, gäst

Karl-Johan Malmberg

Telefon: 08-585 896 35
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Kalle.Malmberg@ki.se

Physician, docent

Jonas Mattsson

Professor, senior

Håkan Mellstedt

Telefon: 08-517 746 41
Enhet: Forskargrupp Österborg, Anders
E-post: Hakan.Mellstedt@ki.se

Professor, senior

Annika Scheynius

Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Annika.Scheynius@ki.se