Announcement Project Grant 2021

Below you will find who was granted project funds, the project titles and the assessment criteria.

Those who received project grants
Marie Löf Professor HealthyMoms2.0-en digital plattform för att behandla graviditetsdiabetes och förbättra hälsa hos mor och barn: en randomiserad kontrollerad studie BioNut (Institutionen för biovetenskaper och näringslära)
Erika Franzén Professor Precisionsrehabilitering vid Parkinsons sjukdom genom att undersöka hjärnaktivitet vid komplex gång och utveckla personliga träningsprogram. NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Carol Tishelman Professor Att lära från människors erfarenheter av covid-19 genom blandad metodanalys och naturlig språkinlärning ur crowdsourced data. LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik)
Ulrica Nilsson Professor Digital screening av postoperativ kognitiv återhämtning NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Elin Larsson Docent IMPROVE–Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: Implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige GPH (Institutionen för global folkhälsa)
Pernilla Pergert Docent Erfarenheter av donationsprocessen när barn/ungdomar donerat hematopoetiska stamceller (HSC) till ett sjukt syskon–Att samskapa en informations- och vårdmodell för minderåriga HSC-donatorer KBH (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Malin Nygren-Bonnier Doktor Effekter av individanpassad inspiratorisk muskelträning och fysisk träning för personer med nedsatt andningsfunktion efter covid-19 - en randomiserad kontrollerad studie med processutvärdering NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Susanne Andermo Doktor En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognition, skolprestation och minska ojämlikhet i hälsa hos ungdomar: en klusterrandomiserad kontrollerad studie NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Elisabeth Rydwik Docent CANOPTIFYS/e-hälsa - OPTImering av FYSisk funktion innan CANcerkirurgi: utveckling av digitalt stöd med äldre personer NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Eric Asaba Docent Aktivare vardag (Make My Day): samskapande av ett eHälso-baserat stroke-preventionsprogram NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
David Moulaee Conradsson Docent Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? En multicentergenomförbarhetsstudie NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Staffan Josephsson Professor Vård och omsorg för äldre som lärande organisationer - Tillämpning och utvärdering av metod att samskapa lärande organisationer i vård och omsorg tillsammans med äldre och personal. NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Amanda Cleeve Doktor Utforskande av själv-inducerade aborter utanför den formella hälsosektorn genom web-baserad Respondent Driven Sampling – ett pilotprojekt i Argentina KBH (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Ann-Christin Eliasson Professor Utveckling och testning av en digital screening version av Hand Assessment for Infants KBH (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Aleksandra Sjöström-Bujacz Doktor Genomförbarhet av en grupperad randomiserad kontrollerad studie för arbetsplatsinterventioner för att förebygga stressrelaterade hälsoproblem. LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik)
Lena Rosenberg Docent Samskapande med personer med demens – metoder för inflytande NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)

Assessment criteria Project Grant

The assessment of scientific quality is made on four basic criteria: The scientific quality of the project; Innovation and originality; Applicants' overall competence; and Feasibility. A seven-point grading scale is used for the first three criteria. The fourth is assessed according to a three-point scale. In addition to the basic criteria, there is also the question whether the application concerns Health Care Science and whether the project falls within one or more of SFO-V's core areas. All additional criteria are assessed with Yes or No.

Guidance

The scientific quality of the project

- Will the project, if successful, significantly increase the understanding of the area?

- Is the proposed project relevant to the research area and are the problem formulation and proposed solutions clear, convincing and appealing?

- Do study designs, questions and hypotheses meet the standard for the highest scientific quality?

- Are the hypotheses clearly expressed and based on adequate literature and / or preliminary data?

- Have potential problems and alternative strategies been identified and presented?

- Are preliminary data presented in support of the hypotheses?

- Are there relevant scientific collaborations?

- Are methodologies for data analysis and statistics well described?

Innovation and originality

- Does the project develop or challenge our current understanding, perception or clinical practice?

- Is the project based on a unique combination of ideas, preliminary data and different methods for creating new approaches to the current research question?

- Is there potential to create new knowledge, new technology or new research lines to develop the area?

- Will scientific knowledge, technical possibilities and clinical practice be improved if the objectives are met?

- Is a research line proposed that has the potential to significantly increased current knowledge in the field or does it only result in more detailing of existing knowledge?

Applicant's qualifications

- Do the applicants have sufficient experience, expertise, independent thinking and scientific network to implement the proposed project?

- How does the main applicant's academic qualifications and achieved results relate to his / her career status and actual research time?

- Does the main applicant have a documented independent line of research?

- Does the list of publications indicate a coherent line of research for the main applicant? Do major applicants have publications as senior writers? Focus on the most relevant and recent publications and on quality rather than quantity.

Feasibility

- Does the project group have sufficient competence to carry out the project as a whole?

- Is the design, as a whole, including the timetable, realistic for the implementation of the project?

- Are materials, methods, and patient cohorts adequate and well adapted to hypotheses and research questions?

Healthcare research

- Does the applied project relate to health care science?

SFO-V Core Areas

Does the project fall within one or more of SFO-V's core areas?

https://ki.se/en/research/about-sfo-v

 

The seven-point grading scale (for project grants)

OUTSTANDING 7

Exceptionally strong application with negligible weaknesses

EXCELLENT 6

Very strong application with negligible weaknesses

VERY GOOD TO EXCELLENT 5

Very strong application with minor weaknesses

VERY GOOD 4

Strong application with minor weaknesses

GOOD 3

Some strengths but also some weaknesses

WEAK 2

Some strengths but at least one major weakness or several minor weaknesses

BAD 1

Very few strengths and several major weaknesses

 

The examiner must also be able to select “INSUFFICIENT” (= 0) if there is no information in the application to assess its quality.

 

The three-point grading scale

PERFORMABLE 3

PARTIALLY PERFORMABLE 2

NOT PERFORMABLE 1

 

Here, too, the examiner must be able to mark “INSUFFICIENT” (= 0) when information is missing in order to be able to assess the criterion.

 

Yes / No questions

YES

NO