Yuk Kit Lor

Phd Student
Visiting address: Solnavägen 9, 6C, 17177 Stockholm
Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Castelo-Branco, 171 77 Stockholm

Articles

Employments

  • Phd Student, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, 2024-2024

Degrees and Education

  • Degree Of Master Of Medical Science 120 Credits, Karolinska Institutet, 2023

News from KI

Events from KI