Tomas Schiffer

Senior Research Specialist
Visiting address: Solnavägen 9, Biomedicum B5, 17165 Solna
Postal address: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning, 171 77 Stockholm

Articles

All other publications

Employments

  • Senior Research Specialist, Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, 2022-

Degrees and Education

  • Degree Of Doctor Of Philosophy, Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, 2014

News from KI

Events from KI