Denna sida på svenska
Loading profile information...

About me

Work as Educational administrator at MMK and administrate the course Clinical medicine - surgery.

Links

Map

View map

Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Stockholm