Sahar Nikkhou Aski

Affiliated to Research
Visiting address: Hälsovägen, Enheten för radiologi C1:46, 14186 Stockholm
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi, 171 77 Stockholm

Articles

News from KI

Events from KI