Denna sida på svenska

Lars I Eriksson

Professor/senior physician

Visiting address : C/O Karolinska Universitetssjukhuset, Anestesi- Och Intensivvårdsavdelningen 171 76 Stockholm, Sweden
Postal address : Department of Physiology and Pharmacology (FYFA), C3, Eriksson I Lars group - Section of Anesthesiology and Intensive Care, Anestesi- Och Intensivvårdsavdelningen 171 76 Stockholm, Sweden
Delivery address : Institutionen för Fysiologi och farmakologi; Nanna Svartz väg 2, 171 77 Stockholm, Sweden

About me

Lars I Eriksson is Professor of Anesthesiology and Intensive Care at the Department of Physiology and Pharmacology, and Physician at the Section for Trauma and Acute Anesthesiology at Karolinska University Hospital. 

Links

Map

News