Klara Regnö

Klara Regnö

Coordinator
Telephone: +46852483778
Visiting address: Nobelsväg 6, 17165 Solna
Postal address: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor, 171 77 Stockholm

About me

  • Jag är jämställdhetsstrateg och samordnare för lika villkorsfrågor vid KI. Mitt arbete handlar om att driva och utveckla KI:s arbete för lika villkor, rättigheter och möjligheter. Jag är ett sakkunnigstöd til KI:s ledning och arbetar med strategisk planering, projekt- processledning och uppföljning. I mitt arbete ingår också att hålla i utbildningar, utveckla metodmaterial mm.

    Jag är ekonomie doktor och disputerade vid KTH, industriell ekonomi och organisation år 2013 och har min bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm med en magisterexamen internationell ekonomi och har studerat vid New York University (NYU).

    Vid sidan av mitt arbete på KI är jag forskare inom genus, organisation och ledning och universitetslektor vid Mälardalens universitet där jag studerar betydelser av kön/genus och jämställdhet i organisationer med ett särskilt fokus på ledarskap och chefers arbetsvillkor samt förändringsarbete, makt och motståndsuttryck. Min anvhandling "Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet" som belönades med utmärkelsen "årets HR-forskning".

News from KI

Events from KI