Henrik Gjertsen

Affiliated to Teaching/Tutoring
Visiting address: Hälsovägen, Enheten för transplantationskirurgi F82, 14186 Stockholm
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Transplantation, 171 77 Stockholm

Articles

All other publications

News from KI

Events from KI