Eva Berenger

Eva Berenger

Phd Student
Visiting address: Solnavägen 9, Biomedicum C5, 17165 Solna
Postal address: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Signalvägar för proteinnedbrytning, 171 77 Stockholm

Articles

News from KI

Events from KI