Emil Bluhme

Phd Student
Visiting address: Hälsovägen, Enheten för transplantationskirurgi F82, 14186 Stockholm
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Transplantation, 171 77 Stockholm

Employments

  • Phd Student, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 2024-2024

Degrees and Education

  • Degree Of Master Of Science In Medicine, Karolinska Institutet, 2018

News from KI

Events from KI