Anders Holmquist

Phd Student
Visiting address: Bioclinicum J10:20, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postal address: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Wester, 171 77 Stockholm

Articles

Employments

  • Phd Student, Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, 2021-2024

Degrees and Education

  • Degree Of Master Of Science In Medicine, Karolinska Institutet, 2019

News from KI

Events from KI