Skip to main content

Contact uMOVE

Please contact us at umove@ki.se

Facility manager

Lektor, biträdande

David Conradsson

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: david.conradsson.1@ki.se

Coordinator

Scientific director

Lektor/sjukgymnast

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Steering group

Erika Franzén

Maria Hagströmer

Eva Broström

Emily Holmes

Åsa Dedering

Yvonne Wengström, SFO-V

Address

uMOVE
Karolinska Institutet
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Division of Physiotherapy
Alfred Nobels allé 23
141 83 Huddinge
Sweden