Popular science articles from Gunilla Karlsson Hedestam Group

Selected popular science articles in both English and Swedish, from Gunilla Karlsson Hedestam group.

New approaches to investigating diversity in adaptive immune receptor genes

Hundreds of genes recombine in a combinatorial manner to make B- and T-cell receptors, which are integral to the adaptive immune system. In ImmuneDiversity, a project funded by an ERC Advanced grant, the group is investigating human inter-individual diversity in B- and T-cell receptors genes to obtain an improved understanding of disease susceptibility, as Professor Gunilla Karlsson Hedestam explains in this article in EU Research, Autumn 2023 vol. (35), pp. 14 -16.

Read the article in EU Research

Stor variation i generna som kodar för människans T-cellsreceptorer

Vår kunskap om människans arvsmassa blir allt större tack vare snabbare och bättre metoder att sekvensera DNA. Ju fler personer vars DNA analyseras desto bättre förstår vi vilka regioner av arvsmassan som uppvisar stor variation mellan olika personer. Professor Gunilla Karlsson Hedestam och hennes grupp på Karolinska Institutet visade nyligen att generna som kodar för T-cellernas antigen-receptorer uppvisar exceptionellt stor variation. Detta kan ha betydelse för att förstå orsaker till immunmedierade sjukdomar, till exempel inom neurologin, skriver författaren i Neurologi i Sverige no 2, 2023.

Läs artikeln i Neurologi i Sverige

Vetenskapen Säger om Vaccin

Utvecklingen och användningen av vacciner för att förebygga allvarliga, och inte sällan dödliga, infektionssjukdomar räknas till medicinens allra största framsteg. Vaccination har utrotat smittkoppor, snart också polio, och på tur står mässling och kolera. Vaccination framstår som det effektivaste sättet att få bukt med Covid-19-pandemin. De flesta länder har barnvaccinationsprogram, som varje år räddar många barn från att dö i infektionssjukdomar. Tillsammans med en arbetsgrupp på Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) skriver Gunilla Karlsson Hedestam om vaccin i Vetenskapen Säger, no 1, april 2021.

Läs artikeln i Vetenskapen säger om Vaccin 

GK
Content reviewer:
Sara Lidman
19-09-2023