Carotistenosis and stroke - from molecule to human

TRANSLATE TO ENGLISH Projektet syftar till att identifiera biologiska processer och centrala molekyler vid instabilitet i åderförkalkningsplack som kan användas för att bland annat utveckla biomarkörer (spårämnen) för instabil åderförkalkning hos riskpatienter. Projektet kan ge ny kunskap om orsakerna till instabil åderförkalkning hos patienter med förträngningar i halspulsådern, och bidra till att förhindra stroke.

Team Leader Ulf Hedin

Professor Ulf Hedin

Team Leader Ulf Hedin

Professor Ulf Hedin is Team Leader for the project 'Carotistenosis and stroke' and Group Leader of Vascular Surgery at the Department of Molecular Medicine and Surgery at Karolinska Institutet. His research has been awarded with the Swedish Heart Lung Foundation ‘Big Gift Award’ in 2018 and other important awards throughout the years.

02-02-2023