Skip to main content

Andrology/ sexual medicine

Vi är en multidisciplinär grupp som organiskt vuxit utifrån ett antal kliniska och forskningsmässiga behov. Gruppen omfattar idag vad avser akademisk och sjukvårdskompetens, endokrinologi, psykiatri, beteendevetenskap, laboratoriemedicin, pre klinisk cell och molekylärbiologi och omvårdnad.

Vi driver idag följande större projekt som utgår från vår kompetensplattfrom: