Give us your opinion on our webpage

An updated version of ki.se was launched in May 2019. We constantly strive to improve our site. We would like to have your comments and suggestions for improvement to make ki.se more accessible and user-friendly with a content that meets your expectations.

Vem är du?
Vad är din generella uppfattning om vår webbplats?
Hur lätt eller svårt är det att hitta det du letar efter på vår webbplats?
I det fortsatta arbetet med att förbättra webbplatsen så kan vi vilja kontakta dig som har svarat på den här enkäten, antingen för att vi kan hjälpa dig att hitta det du sökte, eller för att vi vill veta mer om dina förbättringsförslag. Om detta är OK så kan du lämna en e-post-adress där vi kan nå dig.
KW
KI webbförvaltning
07-02-2022