NORDFERTIL Funding

We would like to thank governmental and private funding bodies.

Logotype Swedish research council
Logotype Swedish research council Photo: logotyp

Swedish Childhood Cancer Foundation (Barncancerfonden)
Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Sällskapet Barnavård
Stiftelsen Samariten
HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård/ Stiftelsen
Axel Tielmans Minnesfond
Jane and Dan Olssons Foundation
Karolinska Institutet
Magnus Bergvalls Foundation

16-01-2023