Fysioterapeutalumnen Louise Gottlind leder arbetet med digital vård och omsorg framåt 

Namn: Louise Gottlind  
Baserad: Södertälje  
Examen: Fysioterapeutprogrammet, 2012  
Nuvarande roll: Verksamhetsstrateg med fokus på digitalisering  

Alumn Louise Gottlind
Alumn Louise Gottlind Foto: Jenny Nauwelaerts de Agé

Vad är din utbildningsbakgrund?  

Jag började min utbildning med att gå en kort kurs till gruppträningsinstruktör. Under den tiden blev jag så nyfiken på hur kroppen fungerar att jag därefter valde att läsa kursen Människans fysiologi på Karolinska Institutet (KI). Kursen var otroligt inspirerande och jag kände att "här vill jag vara!". Jag insåg då att jag ville läsa en utbildning som handlade om kroppen i och med mitt stora intresse för ämnet – då skulle jag kunna motivera mig själv till att plugga hårt.  

Varför valde du att studera på KI?  

Jag kände att jag ville ha en utbildning på universitetsnivå med mig in i mitt framtida yrkesliv och därför valde jag att söka till fysioterapeutprogrammet på KI. Det var en utmaning att komma in då jag inte hade betyg som räckte men jag valde att plugga till högskoleprovet under ett halvår och tack vare det kom jag in! Sedan spelade även det praktiska in i mitt val av lärosäte eftersom jag redan hade bostad och extrajobb i Stockholm. Dessutom kände jag mig hemma på KI eftersom jag hade läst en fristående kurs där så för mig fanns det inga andra alternativ.  

Beskriv din upplevelse som student på KI:  

Jag minns min studietid på KI som en bra och kul tid och jag tyckte att kurserna höll en bra nivå. Däremot var jag inte den mest sociala studenten efter skoltid, jag deltog nog inte på någon studentaktivitet faktiskt. Jag såg utbildningen mer som ett jobb som jag ägnade min övriga tid åt att jobba eller träffa vänner utanför utbildningen.  

Efter du tagit examen från KI, vad var ditt nästa steg?  

På den tiden var det ganska svårt att få jobb men jag hade tur! Direkt efter examen fick jag en deltidstjänst på ett äldreboende. I och med att jag jobbade deltid kunde jag använda resten av min tid till att utforska andra möjligheter. Jag valde att starta eget företag och samtidigt arbeta på gym och åt ett fotbollslag. I dag är jag glad över att jag "bara" fick en deltidstjänst, det gav mig massor av andra erfarenheter. Ett par år senare valde jag att plugga en master i idrottsvetenskap på Gymnastik och Idrottshögskolan och jag gjorde mitt mastersarbete inom digital fysioterapi.  

Vilken är din nuvarande roll?  

I dag arbetar jag på omsorgskontoret på Södertälje kommun där jag har en roll som verksamhetsstrateg inom digitalisering. Det betyder att jag leder arbetet med digitalisering av verksamheter inom LSS, äldreomsorg och hemtjänst. Här har jag mycket nytta av mina fysioterapeutkunskaper eftersom jag dagligen arbetar med beteendeförändring.  

Beskriv en dag på jobbet?  

Mitt arbete är väldigt varierat. Det består av en hel del möten, planering och handledning. Jag leder ett team, jag samverkar både internt och externt. Jag strävar efter att jag och mitt team ska leda samtliga verksamheter framåt. Den senaste veckan har jag gjort en handlingsplan för kommande år, förankrat våra strategier och idéer för ledningen, påbörjat ett arbete med kommunikation om hur vi kan förmedla budskap på ett pedagogiskt sätt samt mött kollegor i andra kommuner och fått ta del av deras innovationsarbete.  

Vilka är dina framtida ambitioner?  

Jag vill fortsätta arbeta med förändringsarbete och digitalisering av vård och omsorg. Jag är nyfiken på ledarskap och på att få med alla slutanvändare i förändringsarbetet. Men det är inte helt omöjligt att jag i framtiden väljer att doktorera.  

Hur hjälpte dina studier på KI din framtida karriär?  

Jag har verkligen känt att min grundutbildning i fysioterapi från KI väger tungt när jag har sökt jobb.  

Vad är ditt råd till nuvarande studenter?  

Nätverka! Att ha ett nätverk som kan ge råd, inspiration eller öppna dörrar har varit så betydelsefullt för min del. Mitt råd är att våga ta kontakt med personer som arbetar med spännande saker. Skapa kontakter med studenter, lärare, forskare, arbetsplatser eller företag. Bjud på en kaffe, föreslå ett promenadmöte eller ett videosamtal. Nästan alla jag har frågat har varit positiva och velat dela med dig. Det är en enorm resurs och har hjälpt mig att se nya möjligheter. 

 

PB
Content reviewer:
Peter Bergman
15-12-2022