Contact

Denna sida på svenska

Postal address:

Karolinska Institutet

Department of Clinical Neuroscience

Administration

Tomtebodavägen 18A, 5th floor

171 77 Stockholm

 

Phonenumber: 08-524 800 00 (vx)

 

Faxnumber: 08-524 830 49