Skip to main content

Administration

Widerströmska huset

Postal address:

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Tomtebodavägen 18A, plan 5

171 77 Stockholm

Karin Wallin Blomberg

Head of Administration
K8.Central administration
K8 Department of Clinical Neuroscience