Kontakta oss på näringslivssamverkan

Behöver ditt företag råd och stöd för att hitta rätt kompetens, partner eller samarbetsform vid Karolinska Institutet?

Vi på näringslivssamverkan är KI:s centrala service- och supportfunktion för företag. Vi kan också fungera som ett aktivt stöd i enskilda samarbetsprojekt. Det kan handla om allt mellan strategiska samarbeten  till enskilda samverkansprojekt på forskar- eller studentnivå.

Kontakta oss

Projektledare

Richard Cowburn

Telefon: 08-524 864 78
Enhet: Ledningskansliet
E-post: Richard.Cowburn@ki.se

IP rådgivare

Sofia Nikolopoulou

Mobil: 070-425 04 75
E-post: sofia.nikolopoulou@ki.se

 

Näringsliv