This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Utbildning

  • Postdok, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors, 2007
  • Doktorsexamen i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2006 
  • Licentiatexamen i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2005
  • Magisterexamen i nutrition, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet, 2002

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst inriktad mot att undersöka vilka kost och levnadsvanor som påverkar risken att insjukna i folksjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom och cancer. Jag disputerade i december 2006 med avhandlingen "Diet and gastrointestinal cancer: one-carbon metabolism and other aspects". Avhandlingen belönades med Dimitris N. Chorafas pris år 2007. Under 2007 var jag postdok vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors och undersökte sambandet mellan kost och risk för stroke i en uppföljningsstudie på finska män.

 

Se denna sida på engelska för exempel på forskningsresultat.

 

Publikationer

Totalt 168 vetenskapliga artiklar; citerade ~7000 gånger, H-Index=45 (Web of Science); citerade ~12,000 gånger, H-Index=57 (Google Scholar); ∑ JIF = 1030

 

Några utvalda publikationer 

Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation: a prospective study and dose-response meta-analysis. 

Larsson SC, Drca N, Wolk A. 

J Am Coll Cardiol 2014;64:281-9. PMID: 25034065

Chocolate consumption and risk of stroke in women.   

Larsson SC, Virtamo J, Wolk A. 

J Am Coll Cardiol 2011;58:1828-9. PMID: 21996399.

Vitamin B6 and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies.

Larsson SC, Orsini N, Wolk A.

JAMA 2010;303:1077-83. PMID: 20233826.

Magnesium, calcium, potassium, and sodium intakes and risk of stroke in male smokers.

Larsson SC, Virtanen MJ, Mars M, Männistö S, Pietinen P, Albanes D, Virtamo J.

Arch Intern Med 2008;168:459-65. PMID: 18332289.

Methionine and vitamin B6 intake and risk of pancreatic cancer: a prospective study of Swedish women and men.

Larsson SC, Giovannucci E, Wolk A.

Gastroenterology 2007;132:113-8. PMID: 17241865.

Folate and risk of breast cancer: a meta-analysis.  

Larsson SC, Giovannucci E, Wolk A.

J Natl Cancer Inst 2007;99:64-76. PMID: 17202114.

Processed meat consumption and stomach cancer risk: a meta-analysis.

Larsson SC, Orsini N, Wolk A.

J Natl Cancer Inst 2006;98:1078-87. PMID: 16882945.

Folate intake and pancreatic cancer incidence: a prospective study of Swedish women and men.

Larsson SC, Håkansson N, Giovannucci E, Wolk A.

J Natl Cancer Inst 2006;98: 407-13. PMID: 16537833.

Diabetes mellitus and risk of colorectal cancer: a meta-analysis.

Larsson SC, Orsini N, Wolk A.

J Natl Cancer Inst 2005;97:1679-87. PMID: 16288121

Magnesium intake in relation to risk of colorectal cancer in women.

Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A.

JAMA 2005; 293:86-9. PMID: 15632340.

 

Akademiska priser och utmärkelser

  • Dimitris N. Chorafas pris för avhandlingen "Diet and gastrointestinal cancer: one-carbon metabolism and other aspects", 2007

Länkar

Laddar publikationer

Karta