This page in English

Marie Sandström Akram

Projektledare

Besöksadress : Berzelius Väg 3, Plan 5 Solna
Postadress : Universitetsförvaltningen (UF), UF, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, 171 77 Stockholm

Om mig

Jag är tjänstledig fram till den 1 augusti 2018, för frågor om nya Ladok kontakta Juni Francén Engdahl.

Jag arbetar i huvudsak med att projektleda implementeringen av nya Ladok. Alla lärosäten som idag använder Ladok kommer under 2017 och 2018  byta ut nuvarande Ladok till ett helt nytt system vilket påverkar alla som arbetar med utbildningsadministration av något slag. Utöver nya Ladok-projektet arbetar jag även med mindre projekt.

För implementeringen av nya Ladok ansvarar jag bland annat för att:

  • Leda projektet inom satta tids och budgetramar
  • Verksamheten är anpassad till att gå över till nya Ladok-systemet
  • All data i befintligt Ladok kan migreras över till nya systemet
  • Alla nuvarande integrationer skrivs om till nya Ladok-systemet
  • Erbjuda alla som behöver relevant utbildning i nya Ladok-systemet

Läs mer om nya Ladok på ki.se/medarbetare/nya-ladok

Utbildning

  • Klinisk läkemedelsutveckling 20p (Clinical drug development), Uppsala  Universitet, Uppsala
  • Doctor of Philosophy (Ph.D), Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Titel på avhandling: The regulation of carbohydrate metabolism in skeletal muscle during and after contraction

  • Biomedicinsk analytiker 120p, Karolinska Institutet, Stockholm

Publikationer

The Effect of the Hyperbaric Environment on Heat Shock Protein 72 Expression in Vivo
Taylor L, Midgley Aw, Sandstrom Me, Chrismas B, Mcnaughton Lr
RESEARCH IN SPORTS MEDICINE 2012;20(2):142-53

Variation in basal heat shock protein 70 is correlated to core temperature in human subjects
Sandstrom Me, Madden La, Taylor L, Siegler Jc, Lovell Rj, Midgley A, et al
AMINO ACIDS 2009;37(2):279-84

Activation of glucose transport and AMP-activated protein kinase during muscle contraction in adenylate kinase-1 knockout mice
Zhang Sj, Sandstrom Me, Aydin J, Westerblad H, Wieringa B, Katz A
ACTA PHYSIOLOGICA 2008;192(3):413-20

Inducible heat shock protein 70 and its role in preconditioning and exercise
Madden La, Sandstrom Me, Lovell Rj, Mcnaughton L
AMINO ACIDS 2008;34(4):511-6

The effect of 15 consecutive days of heat-exercise acclimation on heat shock protein 70
Sandstrom Me, Siegler Jc, Lovell Rj, Madden La, Mcnaughton L
CELL STRESS & CHAPERONES 2008;13(2):169-75

A(1) receptor deficiency causes increased insulin and glucagon secretion in mice
Johansson Sm, Salehi A, Sandstrom Me, Westerblad H, Lundquist I, Carlsson Po, et al
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 2007;74(11):1628-35

Activation of aconitase in mouse fast-twitch skeletal muscle during contraction-mediated oxidative stress
Zhang Sj, Sandstrom Me, Lanner Jt, Thorell A, Westerblad H, Katz A
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 2007;293(3):C1154-9

Can activation account for 80% of skeletal muscle energy use during isometric contraction? Reply to Barclay and Loiselle
Zhang Sj, Andersson Dc, Sandstrom Me, Westerblad H, Katz A
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 2007;292(1):C613-C614

Mechanical load plays little role in contraction-mediated glucose transport in mouse skeletal muscle
Sandstrom Me, Zhang Sj, Westerblad H, Katz A
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 2007;579(2):527-34

Cross bridges account for only 20% of total ATP consumption during submaximal isometric contraction in mouse fast-twitch skeletal muscle
Zhang Sj, Andersson Dc, Sandstrom Me, Westerblad H, Katz A
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 2006;291(1):C147-54

Respiratory chain dysfunction in skeletal muscle does not cause insulin resistance
Wredenberg A, Freyer C, Sandstrom Me, Katz A, Wibom R, Westerblad H, et al
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2006;350(1):202-7

Role of reactive oxygen species in contraction-mediated glucose transport in mouse skeletal muscle
Sandstrom Me, Zhang Sj, Bruton J, Silva Jp, Reid Mb, Westerblad H, et al
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 2006;575(1):251-62

The role of Ca2+ influx for insulin-mediated glucose uptake in skeletal muscle
Lanner Jt, Katz A, Tavi P, Sandstrom Me, Zhang Sj, Wretman C, et al
DIABETES 2006;55(7):2077-83

Insulin-independent glycogen supercompensation in isolated mouse skeletal muscle: role of phosphorylase inactivation
Sandstrom Me, Abbate F, Andersson Dc, Zhang Sj, Westerblad H, Katz A
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 2004;448(5):533-8

Contraction-mediated glycogenolysis in mouse skeletal muscle lacking creatine kinase: the role of phosphorylase b activation
Katz A, Andersson Dc, Yu J, Norman B, Sandstrom Me, Wieringa B, et al
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 2003;553(2):523-31

Visa alla publikationer

Karta