This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mitt forskningsområde handlar om fysisk aktivitet och hälsa vid cancer. 

Jag är  onkologisjuksköterska och doktorand i ett forskningsprojekt (OptiTrainstudien) som utvärderar hur olika träningsinterventioner påverkar symtom, fysisk kapacitet och psykiskt välbefinnande hos personer med bröstcancer under pågående adjuvant cytostatikabehandling. Primärt utfallsmått i OptiTrainstudien är fatigue samt kondition, muskelstyrka, symtom och hälorelaterad livskvalitet.

Laddar publikationer