This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar sedan våren 2012 som studierektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi och har därmed ett övergripande ansvar för de kurser som sektionen ger. Sektionen har ett tungt ansvar för kursgivningen på Karolinska Institutets psykologprogram då 21 av de 22 obligatoriska kurserna på psykologprogrammet ges av sektionen. Dessutom är sektionen kursgivare på flera andra program, bland annat fysioterapeutprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, logopedprogrammet.

Utöver mitt uppdrag som studierektor vid sektionen är jag också verksam som lärare och examinator, främst på kursen Psykologpraktik men även Klinisk forensisk psykologi (valbar kurs) samt Självkännedom och kliniska färdigheter. Jag är också lärarrepresentant i Programnämnd 8.

Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2007 och då i området rättspsykiatriska riskbedömningar. Intresset för forensisk psykologi vaknade redan under min egen grundutbildning till psykolog och senare psykoterapeut. Tillsammans med flera andra medarbetare vid sektionen för psykologi arbetade jag intensivt under en tid (2004 - 2005) med att för Karolinska Institutets räkning söka examensrätt för psykologexamen. Detta resulterade i att Karolinska Institutet sedan 2007 utbildar studenter till psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

 

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta