This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är en akademisk kirurg med fokus på matstrupscancer i forskning och klinik som innehar två ordinarie professurer (och överläkartjänster), en vid Karolinska Institutet (och Karolinska Universitetssjukhuset) och en vid King's College London (och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust). Jag leder forskningsgrupper vid båda universiteten, och är forskargruppledare för Övre Gastrointestinal Kirurgi på KI och koordinerar Programmet i Gastrointestinal Cancer vid King's College London (ingår i det akademiska hälsovetenskapliga centret King's Health Partners i London). På KI är jag även administrativt engagerad som vice ordförande i Rekryteringsutskottet.

Utbildning

Läkarexamen 1989

Medicine doktorsexamen 1999

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för Övre GI Kirurgi

CV: Läkarexamen 1989, specialist i kirurgi 1996, disputation 1999, docent 2001, universitetslektor 2003 och professor i kirurgi sedan 2006, allt vid Karolinska Institutet. Professor vid King's College London sedan 2010. Tidigare handlett 30 doktorander till disputation (varav 14 som huvudhandledare) och 14 postdoktorala forskare. Handleder för närvarande ytterligare 12 doktorander (varav 6 som huvudhandledare) och 3 postdoktorala forskare.

Forskningsområde

Forskningen omfattar sjukdomar och operationer inom matstrupe och magsäck med fokus på orsaker till, förebyggande av och behandling av matstrupscancer (främst adenocarcinom i matstrupen), och tillstånd som är associerade med denna tumör, som Barrett's esofagus, halsbränna och fetma.

Publikationer, fem utvalda av cirka 250 peer review-granskade artiklar

Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma.
Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O
N. Engl. J. Med. 1999 Mar;340(11):825-31

Obesity and estrogen as risk factors for gastroesophageal reflux symptoms.
Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J
JAMA 2003 Jul;290(1):66-72

Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial.
Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J
BMJ 2010 Jul;341():c3115

Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study.
Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J
J. Clin. Oncol. 2013 Feb;31(5):551-7

Recent developments in esophageal adenocarcinoma.
Lagergren J, Lagergren P
CA Cancer J Clin 2013 Jul-Aug;63(4):232-48

Fem aktuella artiklar

Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study.
Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J
J. Clin. Oncol. 2013 Feb;31(5):551-7

Recent developments in esophageal adenocarcinoma.
Lagergren J, Lagergren P
CA Cancer J Clin ;63(4):232-48

Clinical management of obese patients with cancer.
Tao W, Lagergren J
Nat Rev Clin Oncol 2013 Sep;10(9):519-33

Extent of lymph node removal during esophageal cancer surgery and survival.
van der Schaaf M, Johar A, Wijnhoven B, Lagergren P, Lagergren J
J. Natl. Cancer Inst. 2015 May;107(5):

Surgical Proficiency Gain and Survival After Esophagectomy for Cancer.
Markar S, Mackenzie H, Lagergren P, Hanna G, Lagergren J
J. Clin. Oncol. 2016 May;34(13):1528-36

Akademiska priser och utmärkelser

Ambassadör för matstrupscancer för the Lancet 2016-2019.

Ledamot i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan 2016.

Skandia Lennart Levis forskningspris år 2011.

Ledare för en forskningskonstellation som fick omdömet "Outstanding" (högsta möjliga) vid KIs externa granskning ERA2010.

Invald som medlem i “European Academy of Cancer Sciences” år 2010.

"Distinguished Professor Award" år 2009.

"Främsta forskarhandledare vid Karolinska" år 2007.

"Stora Forskarstipendiet i Kirurgi" år 2004, vilket var första året det delades ut.

"Axel Hirsch pris i cancerforskning" år 2002.

Dokument

Länkar

Laddar publikationer