This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan 2010 chef för avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid Institutionen för Odontologi. Avdelningen bedriver undervisning för tandläkar- och tandhygieniststudenter. Vi bedriver också specialistutbildning i barn- och ungdomstandvård och för närvarande gör fem tandläkare ST-tjänstgöring. Vid avdelningen finns 3 400 barn listade för allmäntandvård och specialistkliniken mottar cirka 700 remisser per år. Forskning har fokus på klinisk odontologisk behandlingsforskning. För närvarande är 6 doktorander registrerade.

 

Har varit anställd vid KI sedan 1982. Min stora insats har gjorts inom grundutbildningen. Var från 1987-2010 kursgivare för kursen i barn- och ungdomstandvård på tandläkarprogrammet.  Parallellt har jag varit verksam som specialisttandläkare.

 

Satt under åren 2008-2012 i Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet med särskilt ansvar för lärarnas pedagogiska fortbildning. Tog 2010 initiativ till bildandet av den Pedagogiska akademin. Sitter också i Rekryteringsutskottet sedan 2008 med förordnande till 2015.

 

Är chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2012 och sitter i Stockholms medicinska råd. Är också vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen med förordnande fram till 2016.

Utbildning

Blev leg. tandläkare 1979 efter utbildning på Karolinska institutet. Disputerade 1986 och blev samma år specialist i barn- och ungdomstandvård. Blev docent 1989 och professor 1998. 

Forskningsbeskrivning

Forskningen vid avdelningen är fokuserad på klinisk odontologisk behandlingsforskning och omfattar fyra viktiga områden inom barn- och ungdomstandvården. Bedriver projekt i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län och Folktandvården för att förebygga karies hos barn i socialt utsatta områden i Stockholm. Vi försöker utarbeta evidensbaserade metoder för behandling av barn och ungdomar med tandvårdsfobi. Ett aktuellt projekt är en internetbaserad KBT för tandvårdsfobi. Ett tredje viktigt område är att förebygga orala sjukdomar hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomstillstånd. Ett fjärde kompetensområde för avdelningen är kvalitativa studier där vi studerar patienters upplevelser och förändring i livskvalitet efter olika interventioner.

Publikationer

Child maltreatment - prevalence and characteristics of mandatory reports from dental professionals to the social services
Kvist T, Cocozza M, Annerbäck Em, Dahllöf G
International journal of paediatric dentistry 2017;27(1):3-10

Development of dental anxiety in schoolchildren: A 2-year prospective study
Soares Fc, Lima Ra, De Barros Mvg, Dahllöf G, Colares V
Community dentistry and oral epidemiology 2017;45(3):281-288

Tooth agenesis in osteogenesis imperfecta related to mutations in the collagen type I genes
Malmgren B, Andersson K, Lindahl K, Kindmark A, Grigelioniene G, Zachariadis V, et al
Oral diseases 2017;23(1):42-49

Amelogenesis Imperfecta and Early Restorative Crown Therapy: An Interview Study with Adolescents and Young Adults on Their Experiences
Pousette Lundgren G, Wickström A, Hasselblad T, Dahllöf G
PloS one 2016;11(6):e0156879-

Effectiveness of Early Preventive Intervention with Semiannual Fluoride Varnish Application in Toddlers Living in High-Risk Areas: A Stratified Cluster-Randomized Controlled Trial
Anderson M, Dahllöf G, Twetman S, Jansson L, Bergenlid Ac, Grindefjord M
Caries research 2016;50(1):17-23

Oral microflora in preschool children attending a fluoride varnish program: a cross-sectional study
Anderson M, Grindefjord M, Dahllöf G, Dahlén G, Twetman S
BMC oral health 2016;16(1):130-

A cross-sectional study on oral health and dental care in intellectually able adults with autism spectrum disorder
Blomqvist M, Bejerot S, Dahllöf G
BMC oral health 2015;15():81-

A Randomized Controlled Trial of Crown Therapy in Young Individuals with Amelogenesis Imperfecta
Pousette Lundgren G, Morling Vestlund Gi, Trulsson M, Dahllöf G
Journal of dental research 2015;94(8):1041-7

Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
Elad S, Raber-durlacher Je, Brennan Mt, Saunders Dp, Mank Ap, Zadik Y, et al
SUPPORTIVE CARE IN CANCER 2015;23(1):223-36

Children and parents' experiences of cognitive behavioral therapy for dental anxiety--a qualitative study
Shahnavaz S, Rutley S, Larsson K, Dahllöf G
International journal of paediatric dentistry 2015;25(5):317-26

Oral health-related quality of life before and after crown therapy in young patients with amelogenesis imperfecta
Pousette Lundgren G, Karsten A, Dahllöf G
Health and quality of life outcomes 2015;13():197-

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. A cross-sectional, retrospective study (vol 42, pg 1382, 2014)
Lundgren Gp, Dahllof G
JOURNAL OF DENTISTRY 2015;43(2):295-295

The relationship between oral mucositis and levels of pro-inflammatory cytokines in serum and in gingival crevicular fluid in allogeneic stem cell recipients
Legert Kg, Tsilingaridis G, Remberger M, Ringdèn O, Heimdahl A, Yucel-lindberg T, et al
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2015;23(6):1749-57

Experiences of dental care and dental anxiety in adults with autism spectrum disorder
Blomqvist M, Dahllöf G, Bejerot S
Autism research and treatment 2014;2014():238764-

Human papillomavirus prevalence is high in oral samples of patients with tonsillar and base of tongue cancer
Nordfors C, Vlastos A, Du J, Ahrlund-richter A, Tertipis N, Grün N, et al
Oral oncology 2014;50(5):491-7

Is treatment under general anaesthesia associated with dental neglect and dental disability among caries active preschool children?
Kvist T, Zedrén-sunemo J, Graca E, Dahllöf G
European archives of paediatric dentistry : official journal of the European Academy of Paediatric Dentistry 2014;15(5):327-32

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. a cross-sectional, retrospective study
Pousette Lundgren G, Dahllöf G
Journal of dentistry 2014;42(11):1382-9

Reduced intensity conditioning and oral care measures prevent oral mucositis and reduces days of hospitalization in allogeneic stem cell transplantation recipients
Legert Kg, Remberger M, Ringdén O, Heimdahl A, Dahllöf G
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2014;22(8):2133-40

The dilemma of reporting suspicions of child maltreatment in pediatric dentistry
Kvist T, Wickström A, Miglis I, Dahllöf G
European journal of oral sciences 2014;122(5):332-8

A prospective randomized toxicity study to compare reduced-intensity and myeloablative conditioning in patients with myeloid leukaemia undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
Ringdén O, Erkers T, Aschan J, Garming-legert K, Le Blanc K, Hägglund H, et al
Journal of internal medicine 2013;274(2):153-62

Association between adolescents' self-perceived oral health and self-reported experiences of abuse
Kvist T, Annerbäck Em, Sahlqvist L, Flodmark O, Dahllöf G
European journal of oral sciences 2013;121(6):594-9

Cognitive ability and dental fear and anxiety
Blomqvist M, Ek U, Fernell E, Holmberg K, Westerlund J, Dahllöf G
European journal of oral sciences 2013;121(2):117-20

Clinical routines and management of suspected child abuse or neglect in public dental service in Sweden
Kvist T, Malmberg F, Boovist Ak, Larheden H, Dahllöf G
Swedish dental journal 2012;36(1):15-24

Disturbances in dental development and craniofacial growth in children treated with hematopoietic stem cell transplantation
Vesterbacka M, Ringden O, Remberger M, Huggare J, Dahllof G
ORTHODONTICS & CRANIOFACIAL RESEARCH 2012;15(1):21-9

Salivary secretion in children after fractionated or single-dose TBI
Legert Kg, Remberger M, Ringden O, Heimdahl A, Dahllof G
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2012;47(3):404-10

Dental caries in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: a population-based follow-up study
Blomqvist M, Ahadi S, Fernell E, Ek U, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2011;119(5):381-5

Improved Survival after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Recent Years. A Single-Center Study
Remberger M, Ackefors M, Berglund S, Blennow O, Dahllof G, Dlugosz A, et al
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 2011;17(11):1688-97

Long-term salivary function after conditioning with busulfan, fractionated or single-dose TBI
Garming-legert K, Remberger M, Ringden O, Hassan M, Dahllof G
ORAL DISEASES 2011;17(7):670-6

Oral health-related quality of life among survivors of childhood cancer
Wogelius P, Rosthoj S, Dahllof G, Poulsen S
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2011;21(6):465-7

Sirolimus and tacrolimus as immune prophylaxis compared to cyclosporine with or without methotrexate in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for non-malignant disorders
Ringden O, Remberger M, Dahllof G, Garming-legert K, Karlsson H, Svenberg P, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2011;87(6):503-9

Xerostomia in children and adolescents after stem cell transplantation conditioned with total body irradiation or busulfan
Dahllof G, Wondimu B, Barr-agholme M, Garming-legert K, Remberger M, Ringden O
ORAL ONCOLOGY 2011;47(9):915-9

Editorial
Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2010;20(2):81-2

Untitled
Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2010;20(6):390-390

Career choice and attitudes towards dental education amongst dental students in Japan and Sweden
Karibe H, Kawakami T, Suzuki A, Warita S, Ogata K, Aoyagi K, et al
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 2009;13(2):80-6

Dental anxiety among survivors of childhood cancer: a cross-sectional study
Wogelius P, Rosthoj S, Dahllof G, Poulsen S
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2009;19(2):121-6

Editor's report for the International Journal of Paediatric Dentistry, 2008
Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2009;19(2):71-72

A population-based observational study of dental caries among survivors of childhood cancer
Wogelius P, Dahllof G, Gorst-rasmussen A, Sorensen Ht, Rosthoj S, Poulsen S
PEDIATRIC BLOOD & CANCER 2008;50(6):1221-6

Dental development in children after conditioning with busulfan or total body irradiation
Dahllof G, Garming-legert K, Remberger M, Ringden O
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2008;:S81-S81

Late effects following hematopoietic cell transplantation for children
Dahllof G, Hingorani Sr, Sanders Je
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 2008;14(1):88-93

Oral and dental late effects after pediatric stem cell transplantation
Dahllof G
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 2008;14(1):81-3

Salivary secretion after fractionated or single-dose total body irradiation
Legert Kg, Dahllof G, Remberger M, Ringden O
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2008;:S85-S86

Subsequent publication of abstracts presented at the International Association of Paediatric Dentistry meetings
Dahllof G, Wondimu B, Maniere Mc
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2008;18(2):91-7

Untitled
Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2008;18(1):1-2

Dental caries and oral health behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder
Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Ek U, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2007;115(3):186-91

Fludarabine-based disease-specific conditioning or conventional myeloablative conditioning in haematopoietic stem cell transplantation for treatment of non-malignant diseases
Ringden O, Remberger M, Svenberg P, Svahn B, Dahllof G, Gustafsson B, et al
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2007;:S297-S297

Fludarabine-based disease-specific conditioning or conventional myeloablative conditioning in hematopoietic stem cell transplantation for treatment of non-malignant diseases
Ringden O, Remberger M, Svenberg P, Svahn Bm, Dahllof G, Gustafsson B, et al
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2007;39(7):383-8

Longitudinal scintigraphic study of parotid and submandibular gland function after total body irradiation in children and adolescents
Bagesund M, Richter S, Ringden O, Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2007;17(1):34-40

Salivary cortisol levels and dental anxiety in children with attention deficit hyperactivity disorder
Blomqvist M, Holmberg K, Lindblad F, Fernell E, Ek U, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2007;115(1):1-6

Untitled
Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2007;17(1):1-1

A survey of specialist paediatric dental services in Sweden: results from 2003, and trends since 1983
Klingberg G, Dahllof G, Erlandsson Al, Grindefjord M, Hallstrom-stalin U, Koch G, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2006;16(2):89-94

IJPD goes 'Online Early'
Dahllof G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2006;16(3):151-151

Oral health, dental anxiety, and behavior management problems in children with attention deficit hyperactivity disorder
Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Ek U, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2006;114(5):385-90

Untitled
Dahllof G, Rodd H, Koch G
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY 2006;16(1):1-1

Attitudes of Swedish dentists to pain and pain management during dental treatment of children and adolescents
Wondimu B, Dahllöf G
European journal of paediatric dentistry : official journal of European Academy of Paediatric Dentistry 2005;6(2):66-72

Comment on "A retrospective study of dental behaviour management problems in children with attention and learning problems" - Response
Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2005;113(2):184-185

Craniofacial development in obese adolescents
Sadeghianrizi A, Forsberg Cm, Marcus C, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 2005;27(6):550-5

Editorial
Dahllöf G
International journal of paediatric dentistry 2005;15(5):309-

How do children with attention deficit hyperactivity disorder interact in a clinical dental examination? A video analysis
Blomqvist M, Augustsson M, Bertlin C, Holmberg K, Fernell E, Dahllof G, et al
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2005;113(3):203-9

A logbook for continuous self-assessment during 1 year in paediatric dentistry
Dahllöf G, Tsilingaridis G, Hindbeck H
European journal of paediatric dentistry : official journal of European Academy of Paediatric Dentistry 2004;5(3):163-9

A retrospective study of dental behavior management problems in children with attention and learning problems
Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2004;112(5):406-11

Correlation between TNF alpha in gingival crevicular fluid and body mass index in obese subjects
Lundin M, Yucel-lindberg T, Dahllof G, Marcus C, Modeer T
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2004;62(5):273-7

Efficacy and safety of two different rG-CSF preparations in the treatment of patients with severe congenital neutropenia
Carlsson G, Ahlin A, Dahllof G, Elinder G, Henter Ji, Palmblad J
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2004;126(1):127-32

A four-year longitudinal study of palatal plate therapy in children with Down syndrome: effects on oral motor function, articulation and communication preferences
Carlstedt K, Henningsson G, Dahllof G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2003;61(1):39-46

A retrospective study of behavior management problems in children with neuropsychistric disorders including ADHD.
Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllof G
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2003;:B264-B264

Efficacy and safety of two different rG-CSF preparations in the treatment of patients with severe chronic neutropenia.
Carlsson G, Ahlin A, Elinder G, Dahllof G, Henter Ji, Palmblad J
BLOOD 2003;102(11):165B-166B

Craniofacial morphology in obese adolescents
Ohrn K, Al-kahlili B, Huggare J, Forsberg Cm, Marcus C, Dahllof G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2002;60(4):193-7

Dental development after successful treatment of infantile osteopetrosis with bone marrow transplantation
Jalevik B, Fasth A, Dahllof G
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2002;29(6):537-40

Longitudinal scintigraphic study of parotid and submandibular gland function after total body irradiation at bone marrow transplantation.
Bagesund M, Richter S, Dahllof G
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2002;:A154-A154

The effect of growth hormone therapy on mandibular and cranial base development in children treated with total body irradiation
Forsberg Cm, Krekmanova L, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 2002;24(3):285-92

Long-term effects of palatal plate therapy on oral motor function in children with Down syndrome evaluated by video registration
Carlstedt K, Henningsson G, Mcallister A, Dahllof G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2001;59(2):63-8

Orthodontic treatment in long-term survivors after pediatric bone marrow transplantation
Dahllof G, Jonsson A, Ulmner M, Huggare J
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS 2001;120(5):459-65

Severe oral mucositis after therapeutic administration of [I-131]MIBG in a child with neuroblastoma
Dahllof G, Borgstrom P, Lundell G, Jacobsson H, Kogner P
ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS 2001;92(4):420-3

Correlation between oral health and percentage overweight in children with severe obesity.
Al-khalili B, Norgren S, Marcus C, Dahllof G
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2000;:315-315

Correlation between quantitative salivary gland scintigraphy and salivary secretion rates in children and young adults treated for hematological, malignant and metabolic diseases
Bagesund M, Richter S, Agren B, Dahllof G
DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 2000;29(5):264-71

Scintigraphic study of the major salivary glands in pediatric bone marrow transplant recipients
Bagesund M, Richter S, Agren B, Ringden O, Dahllof G
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2000;26(7):775-9

Subjective xerostomia in long-term surviving children and adolescents after pediatric bone marrow transplantation
Bagesund M, Winiarski J, Dahllof G
TRANSPLANTATION 2000;69(5):822-6

Changes of periodontal status in patients with Down syndrome during a 7-year period
Agholme Wb, Dahllof G, Modeer T
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 1999;107(2):82-8

Dental maturity in children of short stature - a two-year longitudinal study of growth hormone substitution
Krekmanova L, Carlstedt-duke J, Marcus C, Dahllof G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1999;57(2):93-6

Portfolio of qualifications: a tool for evaluating academic productivity at the Karolinska Institutet
Dahllöf G, Ekstrand J, Nordenström J
European journal of dental education : official journal of the Association for Dental Education in Europe 1999;3(1):31-4

The effect of growth hormone therapy on craniofacial growth and dental maturity in children with Down syndrome
Carlstedt K, Anneren G, Huggare J, Modeer T, Dahllof G
JOURNAL OF CRANIOFACIAL GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1999;19(1):20-3

Absorbed doses in the head and oral cavity during total body irradiation
Bagesund M, Tilikidis A, Dahllof G
ORAL ONCOLOGY 1998;34(1):72-4

Craniofacial growth in children treated for malignant diseases
Dahllof G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1998;56(6):378-82

Periodontal condition and salivary immunoglobulins in individuals with Down syndrome.
Barr-agholme M, Dahllof G, Modeer T, Engstrom Pe, Norhagen G
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1998;:860-860

Periodontal conditions and salivary immunoglobulins in individuals with Down syndrome
Barr-agholme M, Dahllof G, Modeer T, Engstrom Pe, Engstrom Gn
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 1998;69(10):1119-23

Proceedings of the 2nd Symposium of the Nordic Countries on Craniofacial Growth. Abnormal Growth and Growth Aberrations - 13-16 August 1998 - Balingsholm-Huddinge - Preface
Huggare J, Dahllof G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1998;56(6):313-87

[The merit profile--an instrument for the evaluation of academic achievement]
Nordenström J, Dahllöf G, Ekstrand J
Nordisk medicin 1998;113(6):208-10

Dental maturity in children of short stature, with or without growth hormone deficiency
Krekmanova L, Carlstedt-duke J, Bronnegard M, Marcus C, Grondahl E, Modeer T, et al
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 1997;105(6):551-6

Impact of conditioning regimens on salivary function, caries-associated microorganisms and dental caries in children after bone marrow transplantation. A 4-year longitudinal study
Dahllof G, Bagesund M, Ringden O
BONE MARROW TRANSPLANTATION 1997;20(6):479-83

Long-term dental development in children after treatment for malignant disease
Nasman M, Forsberg Cm, Dahllof G
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 1997;19(2):151-9

Prophylaxis and therapy using liposomal amphotericin B (AmBisome) for invasive fungal infections in children undergoing organ or allogeneic bone-marrow transplantation
Ringdén O, Andström Ee, Remberger M, Dahllöf G, Svahn Bm, Tollemar J
Pediatric transplantation 1997;1(2):124-9

Risk factors for salivary dysfunction after pediatric bone marrow transplantation.
Dahllof G, Bagesund M, Remberger M, Ringden O
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1997;76(5):1143-1143

Risk factors for salivary dysfunction in children 1 year after bone marrow transplantation
Dahllof G, Bagesund M, Remberger M, Ringden O
ORAL ONCOLOGY 1997;33(5):327-31

Effect of palatal plate therapy in children with Down syndrome - A 1-year study
Carlstedt K, Dahllof G, Nilsson B, Modeer T
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1996;54(2):122-5

Oral carriage of Candida species in children and adolescents with Down's syndrome
Carlstedt K, Krekmanova L, Dahllöf G, Ericsson B, Braathen G, Modéer T
International journal of paediatric dentistry 1996;6(2):95-100

Scintigraphy show decreased salivary function after total body irradiation in children.
Dahllof G, Bagesund M
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1996;:2860-2860

Stepwise prediction of dental caries in children up to 3.5 years of age
Grindefjord M, Dahllof G, Nilsson B, Modeer T
CARIES RESEARCH 1996;30(4):256-66

CARIES DEVELOPMENT IN CHILDREN FROM 2.5 TO 3.5 YEARS OF AGE - A LONGITUDINAL-STUDY
Grindefjord M, Dahllof G, Modeer T
CARIES RESEARCH 1995;29(6):449-54

PREDICTION OF DENTAL-CARIES DEVELOPMENT IN 1-YEAR-OLD CHILDREN
Grindefjord M, Dahllof G, Nilsson B, Modeer T
CARIES RESEARCH 1995;29(5):343-8

SIMILAR INCIDENCE OF GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE USING HLA-A, HLA-B AND HLA-DR IDENTICAL UNRELATED BONE-MARROW DONORS AS WITH HLA-IDENTICAL SIBLINGS
Ringden O, Remberger M, Persson U, Ljungman P, Aldener A, Andstrom E, et al
BONE MARROW TRANSPLANTATION 1995;15(4):619-25

Visa alla publikationer

Karta