This page in English

Emelie Heintz

Postdoc

Leveransadress : Tomtebodavägen 18a 171 77 Stockholm

Om mig

Jag arbetar idag halvtid som postdok i forskargruppen Hälsoekonomi, Hälsomått och Ekonomisk Utvärdering på KI och halvtid som hälsoekonom på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Under åren 2016-2018 ingår jag som en av fyra fellows i Vinnvårds fellowshipprogram med inriktning på ledarskap och forskning på förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag har en magisterutbildning i nationalekonomi från Linköping Universitet och disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera av projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera hälsa och livskvalitet. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), Visual Analogue Scale (VAS), EQ-5D och Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).  

Publikationer

Is There a European View on Health Economic Evaluations? Results from a Synopsis of Methodological Guidelines Used in the EUnetHTA Partner Countries
Subgrp 3, Work Package 7, Eunethta Joint Action 2, Heintz E, Gerber-grote A, Ghabri S, et al
PHARMACOECONOMICS 2016;34(1):59-76

FRAMEWORK FOR SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF ETHICAL ASPECTS OF HEALTHCARE TECHNOLOGIES: THE SBU APPROACH
Heintz E, Lintamo L, Hultcrantz M, Jacobson S, Levi R, Munthe C, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 2015;31(3):124-30

Assessment vs. appraisal of ethical aspects of health technology assessment: can the distinction be upheld?
Sandman L, Heintz E
GMS health technology assessment 2014;10():Doc05-

Internet-delivered psychological treatments for mood and anxiety disorders: a systematic review of their efficacy, safety, and cost-effectiveness
Arnberg Fk, Linton Sj, Hultcrantz M, Heintz E, Jonsson U
PloS one 2014;9(5):e98118-

Limited evidence for the use of imaging to detect prostate cancer: a systematic review
Blomqvist L, Carlsson S, Gjertsson P, Heintz E, Hultcrantz M, Mejare I, et al
European journal of radiology 2014;83(9):1601-6

The impact of health economic evaluations in Sweden
Heintz E, Arnberg K, Levin LÅ, Liliemark J, Davidson T
Zeitschrift fur Evidenz, Fortbildung und Qualitat im Gesundheitswesen 2014;108(7):375-82

[Prioritize based on productivity--an ethical problem?]
Heintz E, Davidson T, Rosén M
Lakartidningen 2013;110(39-40):1712-3

The Impact of Patients' Subjective Life Expectancy on Time Tradeoff Valuations
Heintz E, Krol M, Levin La
MEDICAL DECISION MAKING 2013;33(2):261-70

QALY Weights for Diabetic Retinopathy-A Comparison of Health State Valuations with HUI-3, EQ-5D, EQ-VAS, and TTO
Heintz E, Wirehn Ab, Peebo Bb, Rosenqvist U, Levin La
VALUE IN HEALTH 2012;15(3):475-84

Prevalence and healthcare costs of diabetic retinopathy: a population-based register study in Sweden
Heintz E, Wirehn Ab, Peebo Bb, Rosenqvist U, Levin La
DIABETOLOGIA 2010;53(10):2147-54

The long-term cost-effectiveness of fetal monitoring during labour: a comparison of cardiotocography complemented with ST analysis versus cardiotocography alone
Heintz E, Brodtkorb Th, Nelson N, Levin La
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 2008;115(13):1676-87

Visa alla publikationer

Karta