This page in English

Eva Karlöf

Doktorand

Postadress : Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1, Kärlkirurgi , Kärlkirurgiska kliniken, N106, plan 6 ; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 17176 Stockholm